Giỏ hàng

TRỰC TUYẾN: “KHỦNG HOẢNG TUỔI LÊN 2”

Ba mẹ thân mến, MIV - Viện giáo dục Montessori Việt Nam là đơn vị hợp tác với La Casa về đào tạo Montessori hiện đang có chương trình hội thảo miễn phí về "Khủng hoảng tuổi lên 2", được tổ chức vào 20h Thứ 6, ngày 04/09/2020. Đây là một buổi trao ...
Ba mẹ thân mến,
💡💡💡 MIV - Viện giáo dục Montessori Việt Nam là đơn vị hợp tác với La Casa về đào tạo Montessori hiện đang có chương trình hội thảo miễn phí về "Khủng hoảng tuổi lên 2", được tổ chức vào 20h Thứ 6, ngày 04/09/2020.
🤓🤓🤓 Đây là một buổi trao đổi rất hữu ích về cách xử lý các vấn đề nuôi dạy và chăm sóc các bạn nhỏ đang ở độ tuổi 0-3 của diễn giả Christine Munn - Nguyên chủ tịch Hiệp hội Montessori Hoa Kỳ MIA.
👉👉👉 Vậy nên, ba mẹ đừng bỏ lỡ nhé! Hãy đang ký tham gia ngay hôm nay!
Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'TALK CÙNG MIV MIV DIEN GIA: CHRISTINE MUNN KHUNG HOANG TUOI LÊN 2 It's FREE 20h Thứ 6 04/09/2020'

Facebook Youtube Top