Giỏ hàng

Chương trình giáo dục

Giáo viên: Lacasa
Thời lượng: Chương trình Montessori
6,500,000₫
[Lớp MON 0-3] độ tuổi từ 12-36 tháng (sĩ số tồi đa 15 trẻ/ 3 cô giáo) CHƯƠNG TRÌNH MONTESSORI CHUẨN QUỐC TẾ1. Điểm khác biệt tại La CasaLa Casa áp dụng phương pháp giáo dục Montessori theo các tiêu chuẩn của Hiệp hội Montessori Hoa ...
Giáo viên: Lacasa
Thời lượng: Chương trình Montessori
6,500,000₫
[Lớp MON 3-6] độ tuổi từ 3-6 tuổi (sĩ số tồi đa 20-25 trẻ/ 3 cô giáo) CHƯƠNG TRÌNH MONTESSORI CHUẨN QUỐC TẾ1. Điểm khác biệt tại La CasaLa Casa áp dụng phương pháp giáo dục Montessori theo các tiêu chuẩn của Hiệp hội Montessori...
Facebook Youtube Top