Giỏ hàng

SỐNG MỘT CÁCH ĐẦY CHÚ TÂM

🇻🇳 🌎🍀 Đến với 𝐀𝐌𝐒 𝐌𝐎𝐍𝐓𝐄𝐒𝐒𝐎𝐑𝐈 𝐂𝐎𝐍𝐕𝐄𝐍𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐕𝐈𝐄𝐓𝐍𝐀𝐌 𝟐𝟎𝟐𝟒, đội ngũ Lãnh đạo và Giáo viên của La Casa tham dự trọn vẹn sự kiện với tinh thần sẵn sàng đón nhận những giá trị tốt đẹp mang tính kế thừa và thời đại để n...
🇻🇳 🌎🍀 Đến với 𝐀𝐌𝐒 𝐌𝐎𝐍𝐓𝐄𝐒𝐒𝐎𝐑𝐈 𝐂𝐎𝐍𝐕𝐄𝐍𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐕𝐈𝐄𝐓𝐍𝐀𝐌 𝟐𝟎𝟐𝟒, đội ngũ Lãnh đạo và Giáo viên của La Casa tham dự trọn vẹn sự kiện với tinh thần sẵn sàng đón nhận những giá trị tốt đẹp mang tính kế thừa và thời đại để ngày một làm tốt hơn "𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒗𝒊̃ đ𝒂̣𝒊" của mình NÂNG NIU VÀ CHĂM SÓC SỰ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN CỦA TRẺ.
 
🍀 Trong 2 ngày diễn ra sự kiện, Hội nghị Montessori AMS được 𝒕𝒐̂̉ 𝒄𝒉𝒖̛́𝒄 𝒍𝒂̂̀𝒏 đ𝒂̂̀𝒖 𝒕𝒊𝒆̂𝒏 𝒕𝒂̣𝒊 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑵𝒂𝒎 với sự có mặt trực tiếp của Bà Đinh Thị Bích Thủy - Phó Trưởng phòng mầm non, Sở giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, Ban lãnh đạo cấp cao của Hiệp hội Montessori Hoa Kỳ (AMS), các Giảng viên nước ngoài kỳ cựu, các Diễn giả Việt Nam và Viện giáo dục Montessori Việt Nam (MIV) cùng hàng trăm chủ trường, giáo viên, phụ huynh.
 
🍀𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉ 𝐠𝐢𝐚̀𝐮 𝐲́ 𝐧𝐠𝐡𝐢̃𝐚 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐯𝐞̂̀ 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐠𝐢𝐚́𝐨 𝐝𝐮̣𝐜 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐧𝐡𝐨̉ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚𝐢 đ𝐨𝐚̣𝐧 𝟎-𝟔 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐜𝐨̛ 𝐬𝐨̛̉ 𝐭𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐜𝐨̂́𝐭 𝐥𝐨̃𝐢 𝐜𝐮̉𝐚 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐚̀𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐪𝐮𝐲́ 𝐠𝐢𝐚́ đ𝐨̂́𝐢 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐚. 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐝𝐮̛̣ 𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢̣ 𝐬𝐞̃ 𝐜𝐨́ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐬𝐚̂𝐮 𝐬𝐚̆́𝐜 𝐯𝐞̂̀ 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐚́𝐩 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐞̂́ 𝐭𝐫𝐢𝐞̂́𝐭 𝐥𝐲́ 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫𝐢 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐨̂́𝐢 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐧𝐡𝐚𝐮 𝐯𝐚̀ 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐮̣𝐜 𝐜𝐚̉𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧, 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐬𝐮𝐨̂́𝐭 đ𝐨̛̀𝐢- 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐲𝐞̂́𝐮 𝐭𝐨̂́ 𝐜𝐨̂́𝐭 𝐥𝐨̃𝐢 𝐥𝐚̀𝐦 𝐧𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐚́ 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐧𝐞̂̀𝐧 𝐠𝐢𝐚́𝐨 𝐝𝐮̣𝐜 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫𝐢.
 
🌟 Từ chia sẻ của Ngài Munir Shivji - CEO của Hiệp hội Montessori Hoa Kỳ (AMS), chúng tôi được chiêm ngưỡng về một bức tranh toàn cảnh quá trình phát triển không ngừng của môi trường Giáo dục áp dụng phương pháp Montessori trên toàn Thế giới. Những thành quả mà giáo dục Montessori đã gặt hái được khi ngày một thành công đem đến sự hạnh phúc của mỗi đứa trẻ, sự thay đổi phát triển bền vững của tương lai Thế giới. Từ đó thêm hiểu biết sâu sắc, trân trọng và tự hào về việc chúng ta tiếp tục lan tỏa tinh thần của phương pháp Montessori tại đất nước của chúng ta.
 
🍀 𝐓𝐚̣𝐢 𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢̣, B𝐚𝐧 𝐋𝐚̃𝐧𝐡 đ𝐚̣𝐨 𝐯𝐚̀ đ𝐨̣̂𝐢 𝐧𝐠𝐮̃ G𝐢𝐚́𝐨 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐋𝐚 𝐂𝐚𝐬𝐚 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐥𝐚̂̀𝐧 𝐧𝐮̛̃𝐚 𝐤𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐩𝐡𝐮̀ 𝐡𝐨̛̣𝐩, 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐧𝐨̂́𝐢 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐪𝐮𝐚̉ đ𝐞̂̉ 𝐱𝐚̂𝐲 𝐝𝐮̛̣𝐧𝐠 𝐦𝐨̂𝐢 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐭𝐚̣𝐢 𝐍𝐠𝐨̂𝐢 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐋𝐚 𝐂𝐚𝐬𝐚.
 
Điều này cũng một lần nữa khẳng định sự phát triển của GIÁO DỤC MẦM NON và vai trò không thể thay thế của người GIÁO VIÊN MẦM NON trong suốt HÀNH TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ THƠ.
 
🍀 𝐂𝐮̀𝐧𝐠 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉ 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐞̂́ 𝐭𝐮̛̀ 𝐜𝐚́𝐜 𝐝𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐡𝐚̉𝐨 𝐥𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐘 𝐕𝐎𝐈𝐂𝐄 𝐭𝐚̣𝐢 𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢̣ đ𝐞̂̉ 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐬𝐮̛̣ 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧, 𝐥𝐚𝐧 𝐭𝐨̉𝐚 𝐯𝐚̀ 𝐚́𝐩 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐠𝐢𝐚́𝐨 𝐝𝐮̣𝐜 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫𝐢 𝐭𝐚̣𝐢 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐭𝐚. 
 
 ❣️ Cảm ơn Viện Giáo dục Montessori Việt Nam (MIV) đã thật tâm huyết với trách nhiệm "cầm trịch" để chúng tôi có thể tiếp cận những phiên Hội thảo quốc tế, để được một lần nữa truyền cảm hứng bởi Triết lý giáo dục Montesssori, để được chia sẻ những ý tưởng góp phần đổi mới Giáo dục Mầm non. 
 
❣️ Cảm ơn Ban lãnh đạo AMS, những chuyên gia quốc tế, những bậc thầy trong giáo dục Montessori và những diễn giả trong và ngoài nước đã truyền cảm hứng và giúp chúng tôi thêm vững niềm tin rằng, những người giáo viên Montessori nói riêng và giáo dục mầm non nói chung đóng một vai trò quan trọng trong HÀNH TRÌNH giáo dục của một đứa trẻ
 
❣️ Cuối cùng và hơn hết, La Casa xin dành lời cảm ơn tới đội ngũ những người Giáo viên Montessori tuyệt vời đã hồ hởi, chủ động tham gia hội thảo với một tinh thần cởi mở, học hỏi để quyết tâm chinh phục HÀNH TRÌNH "làm nghề" đầy tự hào của mình!

 

Facebook Youtube Top