Giỏ hàng

ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝕥𝕣𝕚̀𝕟𝕙 ℕ𝕘𝕙𝕖̣̂ 𝕥𝕙𝕦𝕒̣̂𝕥 𝕥𝕒̣𝕚 ℕ𝕙𝕒̀ 𝕙𝕒́𝕥 𝕄𝕦́𝕒 𝕣𝕠̂́𝕚 𝕍ℕ

𝑸𝒖𝒂̀ 𝒕𝒂̣̆𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝑸𝒖𝒐̂́𝒄 𝒕𝒆̂́ 𝑻𝒉𝒊𝒆̂́𝒖 𝒏𝒉𝒊 1-6Ba mẹ thân mến, Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 đang tới gần, mang ý nghĩa gắn kết gia đình và xã hội trong việc chăm sóc và phát triển cho thế hệ con trẻ, cũng là một dịp ...

🎁 𝑸𝒖𝒂̀ 𝒕𝒂̣̆𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝑸𝒖𝒐̂́𝒄 𝒕𝒆̂́ 𝑻𝒉𝒊𝒆̂́𝒖 𝒏𝒉𝒊 1-6

Ba mẹ thân mến,

🌻 Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 đang tới gần, mang ý nghĩa gắn kết gia đình và xã hội trong việc chăm sóc và phát triển cho thế hệ con trẻ, cũng là một dịp đặc biệt để các em nhỏ được tận hưởng niềm vui nhận quà và tham gia các hoạt động vui chơi giáo dục và giải trí.

❣️ Hưởng ứng lời kêu gọi theo tinh thần “vòng tay nhân ái” tại công văn số 08/CV-NKT ngày 02/4/2024 của HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT Quận Thanh Xuân, Ban Điều hành nhà trường đã trích QUỸ TỪ THIỆN của trường MN La Casa để mua vé xem biểu diễn nghệ thuật ủng hộ kinh phí mua quà Tết thiếu nhi 1-6 cho các trẻ em khuyết tật và có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Thanh Xuân.

🎁 Với mong muốn mang đến cho các em bé La Casa một món quà đặc biệt nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi, Nhà trường dành tặng các con mỗi bạn một tấm vé xem biểu diễn Nghệ thuật tại Nhà hát múa rối, với thông tin chi tiết như sau:

📌 𝐓𝐇𝐎̛̀𝐈 𝐆𝐈𝐀𝐍: 𝟐𝟎𝐡𝟎𝟎 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟎𝟑/𝟎𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟒 (𝐭𝐡𝐮̛́ 𝐇𝐚𝐢)

📌 Đ𝐈̣𝐀 Đ𝐈𝐄̂̉𝐌: 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐡𝐚́𝐭 𝐌𝐮́𝐚 𝐫𝐨̂́𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 – 𝟑𝟔𝟏 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐢𝐧𝐡, 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐗𝐮𝐚̂𝐧, 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢

📌𝐂𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐈̀𝐍𝐇 𝐌𝐔́𝐀 𝐑𝐎̂́𝐈: 𝐍𝐠𝐨̣̂ 𝐧𝐠𝐡𝐢̃𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐭𝐡𝐨̛

📌 𝐏𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐄̣̂𝐍 𝐃𝐈 𝐂𝐇𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍: Ba mẹ hỗ trợ đưa các con đến Nhà hát Múa rối Việt Nam trước ít nhất 30 phút trước buổi biểu diễn (tức 19h30 ngày thứ Hai, 03/06/2024)

🍀 𝑇𝑒̂́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑡ℎ𝑜̛ - 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑚𝑎̀ 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑐𝑎́𝑐 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑒𝑚 đ𝑒̂̀𝑢 ℎ𝑎́𝑜 ℎ𝑢̛́𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜̛̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑞𝑢𝑎̀ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ. 𝐿𝑎 𝐶𝑎𝑠𝑎 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑟𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑐𝑎́𝑐 𝑒𝑚 𝑏𝑒́ 𝐿𝑎 𝐶𝑎𝑠𝑎 𝑣𝑢𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛𝑖𝑒̂̀𝑚 𝑣𝑢𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑞𝑢𝑎̀ 𝑚𝑎̀ 𝑐𝑜̀𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑑𝑖̣𝑝 đ𝑒̂̉ 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑜𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑣𝑢𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑠𝑒̉, 𝑡𝑟𝑎𝑜 đ𝑖, đ𝑒𝑚 𝑛𝑖𝑒̂̀𝑚 𝑣𝑢𝑖 đ𝑒̂́𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑏𝑎̣𝑛 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑐𝑜́ ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑐𝑎̉𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑜́ 𝑘ℎ𝑎̆𝑛. ❣️

La Casa trân quý mọi sự đồng hành, ủng hộ của các con và ba mẹ! Mong rằng chúng con sẽ có một ngày Quốc tế thiếu nhi thật đặc biệt qua hoạt động ý nghĩa này!

Facebook Youtube Top