Giỏ hàng

THƯ MỜI THAM DỰ HỘI CHỢ "TẾT SUM VẦY"

Ba mẹ thân mến,𝑇𝑒̂́𝑡 đ𝑒̂́𝑛 – ℎ𝑎̆̉𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑘ℎ𝑎̆́𝑐 đ𝑒̣𝑝 đ𝑒̃, ℎ𝑎́𝑜 ℎ𝑢̛́𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜̛̀ 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑒𝑚 𝑏𝑒́. 𝑉𝑎̀ 𝑇𝑒̂́𝑡 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑛𝑎̆𝑚 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑘ℎ𝑎́𝑐. 𝑁𝑎̆𝑚 𝑛𝑔𝑜�...

Ba mẹ thân mến,

𝑇𝑒̂́𝑡 đ𝑒̂́𝑛 – ℎ𝑎̆̉𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑘ℎ𝑎̆́𝑐 đ𝑒̣𝑝 đ𝑒̃, ℎ𝑎́𝑜 ℎ𝑢̛́𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜̛̀ 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑒𝑚 𝑏𝑒́. 𝑉𝑎̀ 𝑇𝑒̂́𝑡 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑛𝑎̆𝑚 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑘ℎ𝑎́𝑐. 𝑁𝑎̆𝑚 𝑛𝑔𝑜𝑎́𝑖, 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑛 đ𝑎̃ 𝑡𝑟𝑎̉𝑖 𝑞𝑢𝑎 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑚𝑢̀𝑎 𝑋𝑢𝑎̂𝑛 đ𝑎̂̀𝑦 𝑛ℎ𝑜̛́ 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑇𝑒̂́𝑡 𝑁ℎ𝑎̂𝑚 𝐷𝑎̂̀𝑛 2022, 𝑇𝑒̂́𝑡 𝑛𝑎̆𝑚 𝑛𝑎𝑦 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑒𝑚 𝑏𝑒́ 𝐿𝑎 𝐶𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑒̃ 𝑙𝑎̀ 𝑇𝑒̂́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 đ𝑜𝑎̀𝑛 𝑣𝑖𝑒̂𝑛. 𝐿𝑢̛̣𝑎 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑐ℎ𝑢̉ đ𝑒̂̀ “𝑇𝐸̂́𝑇 𝑆𝑈𝑀 𝑉𝐴̂̀𝑌”- 𝐿𝑎 𝐶𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑟𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑜̉ đ𝑒̂̀𝑢 𝑐𝑜́ 𝑡𝑟𝑜̣𝑛 𝑣𝑒̣𝑛 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑇𝑒̂́𝑡 𝑏𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑎̂́𝑚 𝑎́𝑝, 𝑦𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔, 𝑐𝑎́𝑐 𝑒𝑚 𝑏𝑒́ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑜́𝑛 𝑇𝑒̂́𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛𝑖𝑒̂̀𝑚 𝑣𝑢𝑖, 𝑛𝑖𝑒̂̀𝑚 𝑝ℎ𝑎̂́𝑛 𝑘ℎ𝑜̛̉𝑖 đ𝑒̂̉ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑎̆𝑚 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑡𝑟𝑎̀𝑛 𝑛𝑔𝑎̣̂𝑝 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑐𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢́𝑐!

❣️ "TẾT SUM VẦY" cũng là cái Tết dành cho tất cả những bạn nhỏ gắn bó và lưu lại những dấu ấn của mình tại ngôi nhà La Casa. Ngôi nhà La Casa chờ đón tất cả các con cùng trở về mái nhà chung, cùng bên nhau tận hưởng phong vị của "TẾT SUM VẦY".

❣️ Với ý nghĩa đó, nhà trường xin gửi tới tất cả quý phụ huynh và các con lời mời tham dự chương trình Hội chợ Tết Sum Vầy với thông tin như sau:

⏰ 𝗧𝗵𝗼̛̀𝗶 𝗴𝗶𝗮𝗻: 𝘁𝘂̛̀ 𝟭𝟰:𝟬𝟬 – 𝟭𝟳:𝟬𝟬, 𝘁𝗵𝘂̛́ 𝟳 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝟳/𝟭/𝟮𝟬𝟮𝟯.

🏡 Đ𝗶̣𝗮 đ𝗶𝗲̂̉𝗺: Không gian trải nghiệm Tầng 1 và sân vườn La Casa Preschool – NV27, Imperia, 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, HN

Nhà trường tin rằng Chương trình này cũng sẽ là nhịp cầu gắn kết, là món quà đặc biệt dành tặng cho mỗi thành viên trong gia đình La Casa yêu thương.

Rất mong nhận được sự hưởng ứng và tham dự của toàn thể phụ huynh và gia đình các con!

Trân trọng,

Facebook Youtube Top