Giỏ hàng

THƯ MỜI THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO VÀ TRẢI NGHIỆM “EM TẬP LÀM HỌC SINH LỚP 1” TẠI TRƯỜNG PT DEWEY CẦU GIẤY

THƯ MỜI THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO VÀ TRẢI NGHIỆM “EM TẬP LÀM HỌC SINH LỚP 1” TẠI TRƯỜNG PT DEWEY CẦU GIẤYBa mẹ thân mến! Năm học 2023-2024 sẽ là một năm học quan trọng của các bạn sinh năm 2018 và 2019. Các con sẽ có sự chuyển mình để tích lũy...

THƯ MỜI THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO VÀ TRẢI NGHIỆM “EM TẬP LÀM HỌC SINH LỚP 1” TẠI TRƯỜNG PT DEWEY CẦU GIẤY

Ba mẹ thân mến!

🎓 Năm học 2023-2024 sẽ là một năm học quan trọng của các bạn sinh năm 2018 và 2019. Các con sẽ có sự chuyển mình để tích lũy cho bản thân, hướng tới hành trình mới phía trước. Mỗi sự thay đổi từ môi trường đều đem đến những thử thách, những biến động về tâm lý cũng như đòi hỏi mỗi bạn nhỏ cần vững vàng và trưởng thành để sẵn sàng đón nhận cho mình những cơ hội phát triển mới.

🌏 Với những chương trình học tập và trải nghiệm được thiết kế đa dạng và cập nhật những phương pháp giáo dục tiên tiến, La Casa Preschool luôn mong muốn và tạo môi trường giúp các con học sinh thân yêu phát huy hết tiềm năng và khám phá thế giới xung quanh. Tiếp tục đặt ra những mục tiêu cao hơn cho năm học 2023-2024, Nhà trường đã phối hợp với Trường Phổ thông liên cấp Dewey Cầu Giấy để tiếp nối và đồng hành cùng ba mẹ và các con học sinh trong một dự án đặc biệt “ĐỒNG HÀNH CÙNG CON VÀO LỚP 1”. Là đối tác học tập trong năm học 2023-2024, Trường Phổ thông Dewey Cầu Giấy hy vọng tiếp tục chắp cánh cho những học sinh của La Casa để chinh phục hành trình tri thức của mình.

📚 Nhằm mang lại những trải nghiệm thực tế sinh động cho các con học sinh, đồng hành và cung cấp cho ba mẹ những định hướng về xu hướng giáo dục tiên tiến, những thông tin tuyển sinh hữu ích để lựa chọn những ngôi trường học chất lượng, La Casa phối hợp với Trường Phổ thông liên cấp Dewey (Cơ sở Cầu Giấy) trân trọng kính mời các Ba mẹ và các Học sinh La Casa tham dự sự kiện với thông tin như sau:

⏰𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧: 𝐂𝐡𝐮̉ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟎𝟓/𝟏𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟑

- 8:30 - 16:00: Học sinh tham gia hoạt động Trải nghiệm “Em tập làm học sinh Lớp 1”

- 14:00 - 16:00: Phụ huynh tham quan trường và tham dự Hội thảo

🏤 Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦: 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐨̂̉ 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐃𝐞𝐰𝐞𝐲 𝐂𝐚̂̀𝐮 𝐆𝐢𝐚̂́𝐲, 𝟖𝟗 𝐊𝐡𝐮́𝐜 𝐓𝐡𝐮̛̀𝐚 𝐃𝐮̣, 𝐂𝐚̂̀𝐮 𝐆𝐢𝐚̂́𝐲, 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢

🎯 Đ𝐨̂́𝐢 𝐭𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐝𝐮̛̣: 𝐏𝐡𝐮̣ 𝐡𝐮𝐲𝐧𝐡 & 𝐇𝐨̣𝐜 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟏𝟖, 𝟐𝟎𝟏𝟗

🍀 𝑻𝒉𝒂𝒎 𝒅𝒖̛̣ 𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉, 𝑩𝒂 𝒎𝒆̣ & 𝑯𝒐̣𝒄 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒄𝒐́ 𝒄𝒐̛ 𝒉𝒐̣̂𝒊:

🌟 𝐻𝑜̣𝑐 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑎̉𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑡𝑎̣𝑖 𝑇ℎ𝑒 𝐷𝑒𝑤𝑒𝑦 𝑆𝑐ℎ𝑜𝑜𝑙 - 𝐶𝑎̂̀𝑢 𝐺𝑖𝑎̂́𝑦 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑚𝑜̂𝑛 ℎ𝑜̣𝑐 ℎ𝑎̂́𝑝 𝑑𝑎̂̃𝑛 (𝑇𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ, 𝑇𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡, 𝑆𝑎́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑒̂́, 𝑉𝑎̣̂𝑛 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑇ℎ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡, 𝑁𝑔ℎ𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑔𝑖𝑎́𝑐…);

🌟 𝐻𝑜̣𝑐 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑎̉𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑚𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑖̣𝑐ℎ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑠𝑖𝑛ℎ ℎ𝑜𝑎̣𝑡 𝑏𝑎𝑜 𝑔𝑜̂̀𝑚 𝑐𝑎́𝑐 ℎ𝑜𝑎̣𝑡 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑡𝑟𝑢̛𝑎, 𝑛𝑔𝑢̉ 𝑡𝑟𝑢̛𝑎 𝑡𝑎̣𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔;

🌟 𝑃ℎ𝑢̣ ℎ𝑢𝑦𝑛ℎ 𝑡𝑖̀𝑚 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑥𝑢 ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎́𝑜 𝑑𝑢̣𝑐 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ ℎ𝑜̣𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑔𝑖𝑎́𝑜 𝑑𝑢̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑎̣𝑖, 𝑡𝑖𝑒̂𝑛 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖;

🌟 𝐺𝑎̣̆𝑝 𝑔𝑜̛̃ 𝐵𝑎𝑛 𝐺𝑖𝑎́𝑚 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑇𝑖𝑒̂̉𝑢 ℎ𝑜̣𝑐 𝐷𝑒𝑤𝑒𝑦 đ𝑒̂̉ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 đ𝑎́𝑝 𝑐𝑎́𝑐 𝑡ℎ𝑎̆́𝑐 𝑚𝑎̆́𝑐 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑔𝑖𝑎́𝑜 𝑑𝑢̣𝑐 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎́𝑐 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 đ𝑖̣𝑛ℎ ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎́𝑜 𝑑𝑢̣𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑁ℎ𝑎̀ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔;

🌟 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑢̛𝑢 đ𝑎̃𝑖 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 ℎ𝑜̣𝑐 Đ𝐴̣̆𝐶 𝐵𝐼𝐸̣̂𝑇 𝐻𝐴̂́𝑃 𝐷𝐴̂̃𝑁 𝑑𝑎̀𝑛ℎ 𝑟𝑖𝑒̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝐻𝑜̣𝑐 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝐿𝑎 𝐶𝑎𝑠𝑎 đ𝑎̆𝑛𝑔 𝑘𝑦́ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 ℎ𝑜̣𝑐 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑠𝑎𝑢 𝐻𝑜̣̂𝑖 𝑡ℎ𝑎̉𝑜.

📌 Đ𝒆̂̉ 𝒄𝒉𝒖𝒂̂̉𝒏 𝒃𝒊̣ 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑 đ𝒐́𝒏 𝒄𝒉𝒖 đ𝒂́𝒐, 𝑩𝒂 𝒎𝒆̣ 𝒗𝒖𝒊 𝒍𝒐̀𝒏𝒈 đ𝒂̆𝒏𝒈 𝒌𝒚́ 𝒕𝒉𝒂𝒎 𝒅𝒖̛̣ 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒄𝒉 𝒕𝒓𝒂̉ 𝒍𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒂́𝒄 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏 𝒏𝒉𝒂̆́𝒏 "𝑲𝑯𝑨̉𝑶 𝑺𝑨́𝑻" 𝒄𝒖̉𝒂 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝑳𝒂 𝑪𝒂𝒔𝒂 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒖̛́𝒏𝒈 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝑳𝒊𝒕𝒕𝒍𝒆 𝑭𝒂𝒎𝒊𝒍𝒚 𝑹𝒐𝒐𝒎 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛́𝒄 17:00, 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 02/11/2023 (𝑻𝒉𝒖̛́ 5).

Nhà trường rất mong nhận được sự tham gia đông đảo của các gia đình để cảm nhận môi trường giáo dục hiện đại tại Trường Phổ thông Dewey Cầu Giấy và tích lũy kiến thức đồng hành cùng các con trong chặng đường bước vào lớp một!

Hẹn gặp Ba mẹ & các con tại sự kiện này!

 

Facebook Youtube Top