Giỏ hàng

Summer Camp - SHINE YOUR WAY

S𝐔M𝐌E𝐑 𝐂A𝐌P - “𝕊ℍ𝕀ℕ𝔼 𝕐𝕆𝕌ℝ 𝕎𝔸𝕐”Đến hẹn lại lên, trại hè La Casa đã mở cửa đăng ký để đón chào một mùa hè thật "𝒑𝒉𝒐𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒄𝒉 𝒎𝒂̀ 𝒚́ 𝒏𝒈𝒉𝒊̃𝒂" của tất cả các anh chị trợ tá!Chương trình là cơ hội tuyệt vời để các em bé có ...

S𝐔M𝐌E𝐑 𝐂A𝐌P - “𝕊ℍ𝕀ℕ𝔼 𝕐𝕆𝕌ℝ 𝕎𝔸𝕐”

Đến hẹn lại lên, trại hè La Casa đã mở cửa đăng ký để đón chào một mùa hè thật "𝒑𝒉𝒐𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒄𝒉 𝒎𝒂̀ 𝒚́ 𝒏𝒈𝒉𝒊̃𝒂" của tất cả các anh chị trợ tá!

Chương trình là cơ hội tuyệt vời để các em bé có thể trải nghiệm những điều mình yêu thích và học tập nhiều điều mới mẻ trong những công việc đầy trách nhiệm, khơi dậy những đam mê và sự tự tin của bản thân, khám phá khả năng sáng tạo, tăng cường kỹ năng giao tiếp xã hội thông qua các hoạt động:

🌟 𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝑻𝑹𝑶̛̣ 𝑻𝑨́ 𝑵𝑯𝑰́ 𝒍𝒐̛́𝒑 𝑺𝒐𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖̛̃ - 𝑴𝒐𝒏𝒕𝒆𝒔𝒔𝒐𝒓𝒊

🌟 𝑳𝒂̣̂𝒑 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝑹𝑶𝑩𝑶𝑻𝑰𝑪 𝒗𝒂̣̂𝒏 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒃𝒐̛̉𝒊 đ𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂́𝒄 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝑶𝒏𝒆𝑺𝒑𝒂𝒄𝒆 𝑬𝒅𝒖𝒄𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏

🌟 𝑵𝒉𝒂̉𝒚 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 đ𝒂̣𝒊 𝑯𝒊𝒑𝒉𝒐𝒑 𝑫𝒂𝒏𝒄𝒆 𝒗𝒐̛́𝒊 𝑮𝒊𝒂́𝒐 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 đ𝒆̂́𝒏 𝒕𝒖̛̀ 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒎 𝑵𝒈𝒉𝒆̣̂ 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒕 𝑺𝑶𝑳𝑨𝑹𝑻

🌟 𝑻𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝒅𝒊𝒆̂̃𝒏 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝑺𝑨̂𝑵 𝑲𝑯𝑨̂́𝑼 𝒕𝒐̂̉𝒏𝒈 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒉𝒐𝒂̀𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒂́𝒏𝒈 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒄𝒂́𝒄 𝒆𝒎 𝒉𝒐̣𝒄 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒄𝒖̉𝒂 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈

🌟 𝑫𝒖̛̣ 𝒂́𝒏 𝑪𝑶̣̂𝑵𝑮 Đ𝑶̂̀𝑵𝑮 𝒃𝒂̉𝒐 𝒗𝒆̣̂ 𝒎𝒐̂𝒊 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒄𝒂́𝒄 𝒄𝒐𝒏 𝒍𝒆̂𝒏 𝒚́ 𝒕𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒌𝒆̂́ 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎

𝐍𝐎̣̂𝐈 𝐃𝐔𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐈̀𝐍𝐇 (𝐜𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐟𝐢𝐥𝐞 đ𝐢́𝐧𝐡 𝐤𝐞̀𝐦)

📌 Tuyển sinh 2 lớp các bạn độ tuổi từ 6-8 tuổi và từ 9-11 tuổi

📌 Thời gian: Từ ngày 3/6-29/6/2023 (4 tuần)

📌 Địa điểm: La Casa Preschool, Nhà vườn 27, Imperia, 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

𝐇𝐎̣𝐂 𝐏𝐇𝐈́: 𝟖,𝟗𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎/𝐡𝐬/𝐤𝐡𝐨́𝐚 (𝟒 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧); 𝐓𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐚̆𝐧: 𝟖𝟎,𝟎𝟎𝟎/𝐇𝐒/𝐧𝐠𝐚̀𝐲

𝐔̛𝐔 Đ𝐀̃𝐈 𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝟏𝟎% 𝐇𝐎̣𝐂 𝐏𝐇𝐈́ 𝐚́𝐩 𝐝𝐮̣𝐧𝐠:

🌟 𝑁ℎ𝑜́𝑚 2 𝑏𝑎̣𝑛 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑙𝑒̂𝑛 đ𝑎̆𝑛𝑔 𝑘𝑦́ 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑔𝑖𝑎

🌟 𝐶𝑜𝑛 𝑡ℎ𝑢̛́ 2 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑒𝑜 ℎ𝑜̣𝑐 𝑡𝑎̣𝑖 𝐿𝑎 𝐶𝑎𝑠𝑎

🌟 𝐻𝑜̣𝑐 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑐𝑢̃ đ𝑎̃ 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 ℎ𝑜̣𝑐 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑡𝑎̣𝑖 𝐿𝑎 𝐶𝑎𝑠𝑎 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 đ𝑎̃ 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑔𝑖𝑎 𝑡𝑟𝑎̣𝑖 ℎ𝑒̀ 𝑐𝑎́𝑐 𝑛𝑎̆𝑚 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐

Phụ huynh mong muốn tham gia chương trình vui lòng đăng ký theo link: https://forms.gle/JCMvrXDg3hKhw1sq8

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Youtube Top