Giỏ hàng

LA CASA NÂNG TẦM GIÁO DỤC.

  𝑪𝒉𝒊̉ 𝒚𝒆̂𝒖 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒆̉ 𝒏𝒉𝒐̉ 𝒍𝒂̀ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 đ𝒖̉ đ𝒐̂́𝒊 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂́𝒐 𝒗𝒊𝒆̂𝒏. 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂́𝒐 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 đ𝒂̂̀𝒖 𝒕𝒊𝒆̂𝒏 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒚𝒆̂𝒖 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒉𝒂̂́𝒖 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒖 𝒗𝒂̣𝒏 𝒗𝒂̣̂𝒕, 𝒑...

 

🍀 𝑪𝒉𝒊̉ 𝒚𝒆̂𝒖 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒆̉ 𝒏𝒉𝒐̉ 𝒍𝒂̀ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 đ𝒖̉ đ𝒐̂́𝒊 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂́𝒐 𝒗𝒊𝒆̂𝒏. 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂́𝒐 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 đ𝒂̂̀𝒖 𝒕𝒊𝒆̂𝒏 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒚𝒆̂𝒖 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒉𝒂̂́𝒖 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒖 𝒗𝒂̣𝒏 𝒗𝒂̣̂𝒕, 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒄𝒉𝒖𝒂̂̉𝒏 𝒃𝒊̣ 𝒄𝒉𝒐 𝒃𝒂̉𝒏 𝒕𝒉𝒂̂𝒏, 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒔𝒖̛̣ 𝒏𝒐̂̃ 𝒍𝒖̛̣𝒄 𝒗𝒊̀ đ𝒊𝒆̂̀𝒖 đ𝒐́” (𝑴𝒂𝒓𝒊𝒂 𝑴𝒐𝒏𝒕𝒆𝒔𝒔𝒐𝒓𝒊).

🍀 Trên hành trình dài đầy tâm huyết để nâng tầm giáo dục mầm non, Ban Điều hành và đội ngũ giáo viên La Casa luôn sẵn sàng nỗ lực học hỏi để hoàn thiện bản thân và mang đến cho con trẻ môi trường học tập chất lượng nhất.

🍀 Tháng 7 vừa qua, La Casa đã tham dự tọa đàm “Quản trị chuyên nghiệp trong lĩnh vực Giáo dục” được tổ chức tại American Montessori International School với sự tham gia của Anh Arjuna Raj - Thạc sĩ Giáo dục mầm non tại Đại học Monash University. Qua buổi tọa đàm, đội ngũ La Casa cùng với các quản lý, chủ trường mầm non đã được chia sẻ kinh nghiệm và tiếp cận những kiến thức thú vị trong việc quản trị nhân sự, quản trị về trường học theo tiêu chuẩn quốc tế.

💖 La Casa xin chân thành cảm ơn đối tác Little Lives đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trong các hoạt động đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực!

 

 

Facebook Youtube Top