Giỏ hàng

𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐡𝐚̉𝐨 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫𝐢 “𝐊𝐇𝐀́𝐌 𝐏𝐇𝐀́ 𝐂𝐀́𝐂𝐇 𝐆𝐈𝐀́𝐎 𝐃𝐔̣𝐂 𝐓𝐇𝐔́𝐂 Đ𝐀̂̉𝐘 𝐒𝐔̛̣ 𝐏𝐇𝐀́𝐓 𝐓𝐑𝐈𝐄̂̉𝐍 𝐓𝐎𝐀̀𝐍 𝐃𝐈𝐄̣̂𝐍 𝐂𝐔̉𝐀 𝐓𝐑𝐄̉

(𝑫𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒂̂́𝒕 𝒄𝒂̉ 𝒄𝒂́𝒄 𝒑𝒉𝒖̣ 𝒉𝒖𝒚𝒏𝒉 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒕𝒂̂𝒎 𝒗𝒂̀ 𝒈𝒉𝒊 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒊𝒆̂́𝒕 𝒍𝒚́ 𝒈𝒊𝒂́𝒐 𝒅𝒖̣𝒄 𝑴𝒐𝒏𝒕𝒆𝒔𝒔𝒐𝒓𝒊)Ba mẹ thân mến,Khi phụ huynh đến thăm trường hay ghé qua một lớp học Montes...

(𝑫𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒂̂́𝒕 𝒄𝒂̉ 𝒄𝒂́𝒄 𝒑𝒉𝒖̣ 𝒉𝒖𝒚𝒏𝒉 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒕𝒂̂𝒎 𝒗𝒂̀ 𝒈𝒉𝒊 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒊𝒆̂́𝒕 𝒍𝒚́ 𝒈𝒊𝒂́𝒐 𝒅𝒖̣𝒄 𝑴𝒐𝒏𝒕𝒆𝒔𝒔𝒐𝒓𝒊)

Ba mẹ thân mến,

Khi phụ huynh đến thăm trường hay ghé qua một lớp học Montessori, ba mẹ sẽ rất dễ bị hấp dẫn và choáng ngợp bởi những em bé Montessori làm việc như những thiên tài, biết cộng, trừ, nhân, chia đến hàng nghìn hoặc biết đọc viết khi mới 5-6 tuổi, hay các con có thể thuyết trình đầy đủ hiểu biết về năm châu – bốn bể, rồi đến các bộ sinh vật từ trên cạn đến dưới nước…

Tuy nhiên, đích đến cuối cùng của Montessori không phải chỉ là KIẾN THỨC của một đứa trẻ mà Ý THỨC mới là thứ trọng tâm. Qua những nền tảng của sự phát triển nhân cách, sự độc lập và đam mê học tập suốt đời, một đứa trẻ sẽ học hỏi, tiếp nhận kiến thức để “tự kiến tạo” bản thân.

Qua đó, câu hỏi cũng được đặt ra là liệu Phụ huynh đã thực sự hiểu được về cách thức giảng dạy và học tập của phương pháp Montessori chưa? Điều gì sẽ là sợi dây gắn kết với những triết lý giáo dục của nhà trường và gia đình, từ đó tạo dựng niềm tin của ba mẹ trên hành trình giáo dục trẻ? Câu trả lời sẽ được giải đáp qua chuỗi Hội thảo tại La Casa với các chuyên gia hàng đầu về Montessori. Chúng tôi tin rằng giáo dục gia đình và giáo dục nhà trường hoà hợp sẽ cùng tạo nên một em bé hạnh phúc.

Vì vậy, La Casa trân trọng kính mời ông bà, ba mẹ của các con hãy cùng tham dự buổi hội thảo đầu tiên với chủ đề “MONTESSORI - KHÁM PHÁ CÁCH GIÁO DỤC THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN CỦA TRẺ” trong chuỗi Hội thảo Montessori tại La Casa với thông tin chi tiết như sau:

⏰ 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧: 𝟖:𝟎𝟎-𝟏𝟓:𝟑𝟎 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟎/𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟑 (𝐂𝐡𝐮̉ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐭)

🏡 Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦: 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐋𝐚 𝐂𝐚𝐬𝐚 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥 (𝐍𝐡𝐚̀ 𝐯𝐮̛𝐨̛̀𝐧 𝟐𝟕, 𝐈𝐦𝐩𝐞𝐫𝐢𝐚, 𝟐𝟎𝟑 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐇𝐮𝐲 𝐓𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠, 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐗𝐮𝐚̂𝐧, 𝐇𝐍)

🎯 𝐌𝐮̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂𝐮 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐡𝐚̉𝐨:

🌟Hiểu về cách thức giảng dạy và học tập của phương pháp Montessori

🌟Hình thành sự tin tưởng, kết nối và phối hợp với nhà trường trong việc giáo dục trẻ

🌟Xây dựng môi trường giáo dục tại gia đình theo triết lý GD Montessori

(𝑁𝑜̣̂𝑖 𝑑𝑢𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑏𝑎 𝑚𝑒̣ 𝑣𝑢𝑖 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑥𝑒𝑚 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑓𝑖𝑙𝑒 đ𝑖́𝑛ℎ 𝑘𝑒̀𝑚 𝑏𝑒̂𝑛 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖)

📌Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐲́ 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐝𝐮̛̣: Ba mẹ vui lòng đăng ký bằng cách phản hồi các thông tin trong link đăng ký bên dưới trước 12h00 ngày 9/9/2023.

📌Link đăng ký: https://forms.gle/DekG1Vt4n4ErfV2A8

𝐷𝑜 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑏𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑠𝑒̉ 𝑠𝑒̃ 𝑔𝑎̆́𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 ℎ𝑜𝑎̣𝑡 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎̉𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑏𝑎 𝑚𝑒̣ 𝑥𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑠𝑢𝑜̂́𝑡 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐, 𝑛𝑒̂𝑛 𝑛𝑒̂́𝑢 𝑐𝑜́ 𝑏𝑎̂́𝑡 𝑘𝑦̀ 𝑠𝑢̛̣ 𝑏𝑎̂́𝑡 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑎̀𝑜 𝑣𝑒̂̀ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑠𝑎̆́𝑝 𝑥𝑒̂́𝑝 𝑙𝑖̣𝑐ℎ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 1 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑑𝑢̛̣ 𝑡𝑎̣𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔, 𝑏𝑎 𝑚𝑒̣ ℎ𝑎̃𝑦 𝑔𝑢̛̉𝑖 𝑙𝑜̛̀𝑖 𝑛ℎ𝑎̆́𝑛 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑜̂ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑢̣𝑐 𝑡𝑖𝑛 𝑛ℎ𝑎̆́𝑛 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑙𝑢̛̣𝑎 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑔𝑖𝑎 𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑏𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑠𝑎́𝑛𝑔 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑐ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝐿𝑖̣𝑐ℎ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑏𝑢𝑜̂̉𝑖 ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑡ℎ𝑎̉𝑜.

Hẹn gặp các bậc Phụ huynh tại buổi Hội thảo đầy ý nghĩa này!

Trân trọng,

 

Facebook Youtube Top