Giỏ hàng

𝔻𝕆̣ℕ ℕℍ𝔸̀ Đ𝕆́ℕ 𝕋𝔼̂́𝕋

Đ𝒆𝒎 đ𝒆̂́𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒐𝒏 𝒕𝒓𝒆̉ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒃𝒂̀𝒊 𝒉𝒐̣𝒄 𝒕𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒗𝒂̀ 𝒒𝒖𝒚́ 𝒈𝒊𝒂́ 𝒗𝒆̂̀:- 𝑆𝑢̛̣ 𝑠𝑒̉ 𝑐ℎ𝑖𝑎, 𝑦𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔, 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑎̂𝑚 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑏𝑎̣𝑛 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑥𝑢𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑛ℎ;- 𝐶𝑎́𝑐ℎ...

Đ𝒆𝒎 đ𝒆̂́𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒐𝒏 𝒕𝒓𝒆̉ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒃𝒂̀𝒊 𝒉𝒐̣𝒄 𝒕𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒗𝒂̀ 𝒒𝒖𝒚́ 𝒈𝒊𝒂́ 𝒗𝒆̂̀:

- 𝑆𝑢̛̣ 𝑠𝑒̉ 𝑐ℎ𝑖𝑎, 𝑦𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔, 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑎̂𝑚 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑏𝑎̣𝑛 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑥𝑢𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑛ℎ;

- 𝐶𝑎́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑡ℎ𝑢́ 𝑣𝑖̣ đ𝑒̂̉ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑚𝑒̉ 𝑐ℎ𝑜 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑏𝑎̣𝑛 𝑛ℎ𝑜̉;

- 𝐺𝑖𝑢́𝑝 𝑏𝑎 𝑚𝑒̣ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑙𝑎̣𝑖 𝑔𝑜́𝑝 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑏𝑎̉𝑜 𝑣𝑒̣̂ 𝑚𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔.

Đến hẹn lại lên, nằm trong chuỗi sự kiện “TẾT NHÀ LA CASA”, nhà trường và các cô xin phát động chương trình "𝐃𝐎̣𝐍 𝐍𝐇𝐀̀ Đ𝐎́𝐍 𝐓𝐄̂́𝐓" là dịp để các bé có thể đem đồ chơi/quần áo cũ hoặc những cuốn sách đã đọc của mình đổi lấy một món đồ yêu thích và những cuốn sách hay khác.

⭐ 𝟏. 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐝𝐮̛̣:

- Hình thức 1: Các con mang đồ chơi/sách/quần áo đến điểm tập kết tại lớp học và các cô sẽ nhận tại trường từ ngày 22/01/2024 đến hết ngày 25/01/2024 để quy đổi “XU” và gửi lại cho con trước ngày diễn ra sự kiện TẾT NHÀ.

- Hình thức 2: Các con mang món đồ đến quầy BTC vào ngày diễn ra sự kiện để quy đổi lấy các “XU” tương ứng với giá trị.

- Con sẽ dùng “XU” để đổi lấy các món đồ dùng mình yêu thích hoặc sử dụng trong gian hàng tại Hội chợ vào ngày 26/01/2024.

⭐ 𝟐. 𝐏𝐡𝐚̂𝐧 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 đ𝐨̂̀ 𝐜𝐡𝐨̛𝐢/𝐬𝐚́𝐜𝐡/𝐪𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐚́𝐨 𝐯𝐚̀ 𝐠𝐢𝐚́ 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐪𝐮𝐲 đ𝐨̂̉𝐢:

Món đồ của các con sẽ được BTC tiếp nhận và đánh giá dựa trên các tiêu chí về: Độ mới và chất liệu của món đồ, các con sẽ nhận lại những “XU” tương đương để sử dụng trong Hội chợ.

⭐ 𝟑. 𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐜𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 đ𝐨̂̀ 𝐜𝐡𝐨̛𝐢/𝐬𝐚́𝐜𝐡/𝐪𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐚́𝐨 𝐦𝐚𝐧𝐠 đ𝐞̂́𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐨 đ𝐨̂̉𝐢 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐜𝐡𝐨̛̣:

- Không giới hạn về số món đồ mà các con muốn trao đổi cho bạn bè mình.

- Đồ chơi/quần áo đã được làm sạch.

- Tất cả món đồ còn trong trình trạng sử dụng được, để các bạn nhỏ cảm thấy thực sự muốn trao đổi và sử dụng chúng, những đồ chơi theo bộ còn đầy đủ các chi tiết, mảnh ghép và không hư hại: lego, ghép hình, …

Mong rằng qua hoạt động này, các con sẽ ý thức được trách nhiệm với môi trường và giảm lãng phí, biết tiết kiệm, yêu thương và cho đi.

Ba mẹ hãy cùng đồng hành và ủng hộ các con có những hoạt động ý nghĩa cuối năm này nhé!

Facebook Youtube Top