Giỏ hàng

🌞🌳 🌺 Cô trò chúng mình đã có một buổi sáng mùa hè dạo chơi thật tuyệt vời!!!

Bầu trời cao thật caoNền trời trong leo lẻoNắng tràn ngập khắp sânGiấy tung hoa cháy bỏng…🌞🌳 🌺 Cô trò chúng mình đã có một buổi sáng mùa hè dạo chơi thật tuyệt vời!!!

Bầu trời cao thật cao
Nền trời trong leo lẻo
Nắng tràn ngập khắp sân
Giấy tung hoa cháy bỏng…

🌞🌳 🌺 Cô trò chúng mình đã có một buổi sáng mùa hè dạo chơi thật tuyệt vời!!!

Facebook Youtube Top