Giỏ hàng

HỘI CHỢ TẾT

𝐻𝑜̂𝑚 𝑛𝑎𝑦 𝑏𝑒́ ℎ𝑜̉𝑖 𝑚𝑒̣𝑀𝑒̣ 𝑜̛𝑖, 𝑇𝑒̂́𝑡 𝑚𝑎̀𝑢 𝑔𝑖̀?𝐶𝑜́ 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑇𝑒̂́𝑡 𝑚𝑎̀𝑢 đ𝑜̉𝐺𝑖𝑜̂́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑏𝑎𝑜 𝐿𝑖̀ 𝑋𝑖̀𝑇𝑒̂́𝑡 𝑚𝑎̀𝑢 𝑐𝑢̉𝑎 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑘𝑦̀𝐶𝑢̉𝑎 𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑚𝑜̛, ℎ𝑖 𝑣𝑜̣𝑛𝑔𝐶𝑢̉𝑎 𝑐ℎ𝑜̂̀𝑖 𝑛𝑜𝑛 ...

𝐻𝑜̂𝑚 𝑛𝑎𝑦 𝑏𝑒́ ℎ𝑜̉𝑖 𝑚𝑒̣

𝑀𝑒̣ 𝑜̛𝑖, 𝑇𝑒̂́𝑡 𝑚𝑎̀𝑢 𝑔𝑖̀?

𝐶𝑜́ 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑇𝑒̂́𝑡 𝑚𝑎̀𝑢 đ𝑜̉

𝐺𝑖𝑜̂́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑏𝑎𝑜 𝐿𝑖̀ 𝑋𝑖̀

𝑇𝑒̂́𝑡 𝑚𝑎̀𝑢 𝑐𝑢̉𝑎 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑘𝑦̀

𝐶𝑢̉𝑎 𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑚𝑜̛, ℎ𝑖 𝑣𝑜̣𝑛𝑔

𝐶𝑢̉𝑎 𝑐ℎ𝑜̂̀𝑖 𝑛𝑜𝑛 𝑥𝑎𝑛ℎ 𝑜́𝑛𝑔

𝐶𝑢̉𝑎 𝑚𝑎̀𝑢 𝑣𝑎̀𝑛𝑔 ℎ𝑜𝑎 𝑚𝑎𝑖

𝑇𝑒̂́𝑡 𝑚𝑎̀𝑢 ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔 đ𝑎̀𝑜 𝑝ℎ𝑎𝑖

𝑀𝑎̀𝑢 𝑐𝑎𝑚 𝑣𝑎̀𝑛𝑔 𝑐𝑎̂𝑦 𝑞𝑢𝑎̂́𝑡

𝑀𝑎̀𝑢 𝑚𝑢̛𝑎 𝑝ℎ𝑢̀𝑛 𝑙𝑎̂́𝑡 𝑝ℎ𝑎̂́𝑡

𝑀𝑎̀𝑢 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝐶ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑥𝑎𝑛ℎ

….

𝑇𝑒̂́𝑡 𝑚𝑎̀𝑢 𝑐𝑢̉𝑎 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ

𝑀𝑎̀𝑢 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑡ℎ𝑜̛ 𝑏𝑎̀𝑛𝑔 𝑏𝑎̣𝑐

𝑀𝑎̀𝑢 𝑞𝑢𝑒̂ ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑛 𝑚𝑎́𝑐

𝑇𝑒̂́𝑡- 𝑁𝑜̂̃𝑖 𝑛ℎ𝑜̛́ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑚𝑎̀𝑢!

(𝑇ℎ𝑜̛: 𝑃ℎ𝑎̣𝑚 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑉𝑎̂𝑛)

🌸 Hội chợ TẾT SUM VẦY tại ngôi nhà La Casa đã mang tới cho những em bé một không gian trải nghiệm ấn tượng đủ sắc màu với 𝒅𝒂̂́𝒖 𝒂̂́𝒏 đ𝒂̣̆𝒄 𝒕𝒓𝒖̛𝒏𝒈 𝒄𝒖̉𝒂 𝑻𝒆̂́𝒕 𝒕𝒓𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝒕𝒉𝒐̂́𝒏𝒈: cùng quây quần bên nhau gói những chiếc bánh Chưng nhỏ xinh, cùng ba mẹ tự làm những chiếc Bình phong đỏ may mắn trang trí Tết, cùng nhau nặn bánh và thưởng thức bát chè trôi nóng thơm vị gừng, và cùng sắm Tết tại những gian hàng Thực phẩm sạch của phiên chợ cuối năm…

🌸 Một hoạt động ý nghĩa “𝐓𝐫𝐚𝐨 đ𝐨̂̉𝐢 đ𝐨̂̀ 𝐜𝐡𝐨̛𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐬𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐮̃” giúp các con ý thức được trách nhiệm với môi trường và giảm lãng phí, biết tiết kiệm, yêu thương và cho đi. Bạn nào cũng háo hức dọn dẹp tủ đồ của mình, khi đến Hội chợ đều không quên cầm trên tay đem đến món đồ chơi cũ hoặc những cuốn sách đã đọc của mình để đổi lấy một món đồ chơi yêu thích và những cuốn sách hay khác.

🌸 Hơn cả những trải nghiệm đó là những hoạt động đầy thú vị ghi dấu những hành trình và thành quả của chúng con trong năm vừa qua. Các bạn lớp Montessori 3-6 đã xây dựng một “𝐐𝐔𝐘̃ 𝐓𝐈́𝐂𝐇 𝐋𝐔̃𝐘” 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜 𝐝𝐚̉𝐢 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̂̀, "𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐤𝐲́ 𝐧𝐡𝐨̉" 𝐜𝐡𝐨 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 đ𝐚́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐨̛́ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐨𝐧, ghi lại những mốc thời gian con hoàn thành được từng hoạt động trong ngày với sự tích cực và chủ động. Và trong Hội chợ Tết vừa rồi, chúng con đã sử dụng Quỹ tích lũy của mình để đổi những món quà Tết nhỏ xinh mà con thích!

🌸 Với truyền thống yêu thương và sẻ chia, 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐛𝐨̣̂ 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮 𝐭𝐮̛̀ 𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐜𝐡𝐨̛̣ TẾT SUM VẦY 𝐬𝐞̃ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐚́𝐜 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̀ 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 của trường và thông báo với Phụ huynh trong thời gian tới.

🌸 𝑇ℎ𝑒𝑜 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑟𝑖𝑒̂𝑛𝑔, 𝐿𝑎 𝐶𝑎𝑠𝑎 ℎ𝑦 𝑣𝑜̣𝑛𝑔 đ𝑎̃ 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑐𝑎̉𝑚 ℎ𝑢̛́𝑛𝑔, 𝑡ℎ𝑎̆́𝑝 𝑙𝑒̂𝑛 𝑛𝑔𝑜̣𝑛 𝑙𝑢̛̉𝑎 𝑠𝑒̉ 𝑐ℎ𝑖𝑎, 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑦𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑐𝑜̂́𝑡 𝑙𝑜̃𝑖, 𝑦́ 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑎 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂́𝑡 đ𝑒̣𝑝 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́𝑖 𝑇𝐸̂́𝑇, 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑘𝑦́ 𝑢̛́𝑐 𝑛𝑔𝑜̣𝑡 𝑛𝑔𝑎̀𝑜 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛 𝑙𝑜̛́𝑛, 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑜𝑛.

🌸 𝑻𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒊́ 𝒉𝒂̀𝒐 𝒉𝒖̛́𝒏𝒈, 𝒔𝒐̂𝒊 𝒏𝒐̂̉𝒊 đ𝒐́𝒏 𝑻𝒆̂́𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒂́𝒄 𝒈𝒊𝒂 đ𝒊̀𝒏𝒉, 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒂 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒂̀𝒐 đ𝒐́𝒏 𝒏𝒂̆𝒎 𝒎𝒐̛́𝒊 – 𝒏𝒂̆𝒎 𝑸𝒖𝒚́ 𝑴𝒂̃𝒐 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒕𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒏𝒊𝒆̂̀𝒎 𝒗𝒖𝒊, 𝒔𝒖̛́𝒄 𝒌𝒉𝒐̉𝒆 𝒗𝒂̀ 𝒂𝒏 𝒌𝒉𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒊̣𝒏𝒉 𝒗𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈!

𝑪𝒉𝒖́𝒄 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒆𝒎 𝒃𝒆́ 𝑳𝒂 𝑪𝒂𝒔𝒂 đ𝒐́𝒏 𝑻𝒆̂́𝒕 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒏𝒊𝒆̂̀𝒎 𝒗𝒖𝒊, 𝒏𝒊𝒆̂̀𝒎 𝒑𝒉𝒂̂́𝒏 𝒌𝒉𝒐̛̉𝒊 đ𝒆̂̉ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒏𝒂̆𝒎 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒕𝒓𝒂̀𝒏 𝒏𝒈𝒂̣̂𝒑 𝒕𝒊𝒆̂́𝒏𝒈 𝒄𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒖̉𝒂 𝒉𝒂̣𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒖́𝒄!

 

Facebook Youtube Top