Giỏ hàng

𝐋𝐎̛́𝐏 𝐇𝐎̣𝐂 𝐂𝐇𝐔̉ Đ𝐎̣̂𝐍𝐆 - 𝑇𝑈̛̣ 𝐾𝐼𝐸̂́𝑁 𝑇𝐴̣𝑂 𝑁𝐻𝐴̂𝑁 𝐶𝐴́𝐶𝐻

Có phải tất cả chúng ta vẫn luôn dành sự ngưỡng mộ cho "một dạng tính cách" ở những nhà lãnh đạo, những người thành công: "𝑲𝒉𝒂̉ 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 𝒓𝒂 𝒒𝒖𝒚𝒆̂́𝒕 đ𝒊̣𝒏𝒉, 𝒔𝒖̛̣ 𝒕𝒖̛̣ 𝒌𝒚̉ 𝒍𝒖𝒂̣̂𝒕, 𝒕𝒂̣̂𝒑 𝒕𝒓𝒖𝒏𝒈, đ𝒂𝒎 𝒎𝒆̂ 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒄...

🌏 Có phải tất cả chúng ta vẫn luôn dành sự ngưỡng mộ cho "một dạng tính cách" ở những nhà lãnh đạo, những người thành công: "𝑲𝒉𝒂̉ 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 𝒓𝒂 𝒒𝒖𝒚𝒆̂́𝒕 đ𝒊̣𝒏𝒉, 𝒔𝒖̛̣ 𝒕𝒖̛̣ 𝒌𝒚̉ 𝒍𝒖𝒂̣̂𝒕, 𝒕𝒂̣̂𝒑 𝒕𝒓𝒖𝒏𝒈, đ𝒂𝒎 𝒎𝒆̂ 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒓𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝒄𝒂̉𝒎 𝒉𝒖̛́𝒏𝒈"? Và chắc chắn rằng chúng ta đều mong muốn các em bé của mình sẽ có tương lai THÀNH CÔNG VÀ HẠNH PHÚC!!!

𝑁ℎ𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎́𝑜 𝑑𝑢̣𝑐 𝑣𝑖̃ đ𝑎̣𝑖, 𝑏𝑎́𝑐 𝑠𝑖̃ 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜𝑎 ℎ𝑜̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂𝑛 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑔 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑖 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑛ℎ𝑎̂́𝑛 𝑚𝑎̣𝑛ℎ: "Đ𝑒̂̉ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑖 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑎 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑎̂𝑚 đ𝑒̂́𝑛 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑎̣𝑖", "𝑚𝑜̣̂𝑡 đ𝑢̛́𝑎 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎̉𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑡𝑟𝑜̣𝑛 𝑣𝑒̣𝑛 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑔𝑖𝑎𝑖 đ𝑜𝑎̣𝑛 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑠𝑒̃ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 ℎ𝑜̛𝑛 𝑜̛̉ 𝑔𝑖𝑎𝑖 đ𝑜𝑎̣𝑛 𝑠𝑎𝑢".

🌏 Vậy các em bé ở La Casa đang trải nghiệm và tạo nên những gì cho mình của tương lai. Mời ba mẹ trong một khoảnh tĩnh lặng cùng tận chứng về con và lớp học của con:

𝐊𝐡𝐢 𝐜𝐚́𝐜 𝐞𝐦 𝐛𝐞́ đ𝐚̣̆𝐭 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̀𝐨 𝐥𝐨̛́𝐩 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐚̣𝐢 𝐋𝐚 𝐂𝐚𝐬𝐚, đ𝐨́ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐨̛𝐧 𝐠𝐢𝐚̉𝐧 𝐥𝐚̀ "đ𝐢 𝐡𝐨̣𝐜" 𝐦𝐚̀ 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐨𝐧 "𝐥𝐚̀𝐦 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐢̀𝐧𝐡". 𝐁𝐨̛̉𝐢 𝐯𝐚̣̂𝐲 "𝐍𝐇𝐈̣𝐏 Đ𝐈𝐄̣̂𝐔 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐂 𝐂𝐔̉𝐀 𝐂𝐎𝐍" 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐥𝐚̀ "𝐍𝐇𝐈̣𝐏 Đ𝐈𝐄̣̂𝐔 𝐂𝐔̉𝐀 𝐒𝐔̛̣ 𝐂𝐇𝐔̉ Đ𝐎̣̂𝐍𝐆":

🍀 𝐂𝐡𝐮̉ đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐫𝐚 𝐐𝐔𝐘𝐄̂́𝐓 Đ𝐈̣𝐍𝐇 𝐥𝐮̛̣𝐚 𝐜𝐡𝐨̣𝐧 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐢̀𝐧𝐡: Con tự quan sát và lựa chọn công việc mình làm. Điều này xuất phát từ nhu cầu nội tại bên trong con. Đó cũng là khởi nguồn của nhận thức về "công việc - say mê- sáng tạo", đem tới cảm nhận "hạnh phúc và tự do" ở trẻ.

🍀 𝐂𝐡𝐮̉ đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐓𝐀̣̂𝐏 𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆: sự tập trung có thể kéo dài trong hàng giờ mà không hề cảm thấy chán. Một nguồn năng lượng đáng ngạc nhiên đang toả ra xung quanh trẻ.

🍀 𝐂𝐡𝐮̉ đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐥𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 đ𝐮́𝐧𝐠 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐭𝐚̆́𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐊𝐘̉ 𝐋𝐔𝐀̣̂𝐓 𝐜𝐮̉𝐚 𝐥𝐨̛́𝐩 𝐡𝐨̣𝐜: ba mẹ có thể ngạc nhiên về cách con di chuyển nhẹ nhàng, trao đổi nhỏ tiếng, lấy ra và cất dọn đúng chỗ... mà không cần bất cứ một sự răn đe ép buộc nào.

🍀 𝐂𝐡𝐮̉ đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐧𝐨̂́𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐚́𝐜 đ𝐞̂̉ 𝐭𝐚̣𝐨 𝐧𝐞̂𝐧 𝐬𝐮̛̣ 𝐏𝐇𝐎̂́𝐈 𝐇𝐎̛̣𝐏 𝐇𝐎𝐀̀𝐍 𝐇𝐀̉𝐎 giữa những đam mê và niềm vui trong công việc. Ba mẹ có nhận ra con đang cùng bạn thực hiện cùng một công việc trong bầu không khí chan hoà: Có sự phân công, có sự giúp đỡ, một hiện thực về xã hội thu nhỏ trong lớp học của con! Sự chủ động TÍCH CỰC như từng tầng sóng lớn lan toả, nuôi dưỡng, thúc đẩy sự trưởng thành của những em bé nơi đây.

"𝑁𝐻𝐼̣𝑃 Đ𝐼𝐸̣̂𝑈 𝐶𝑂̂𝑁𝐺 𝑉𝐼𝐸̣̂𝐶" 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑙𝑜̛́𝑝 ℎ𝑜̣𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑜̀𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑏𝑎̉𝑛 𝑔𝑖𝑎𝑜 ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 "𝑛𝑖𝑒̂̀𝑚 𝑣𝑢𝑖 𝑠𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑜". 𝑁𝑖𝑒̂̀𝑚 𝑣𝑢𝑖 𝑠𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑘ℎ𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑙𝑢̛̣𝑎 𝑐ℎ𝑜̣𝑛, 𝑘ℎ𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑟𝑎̉𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑡𝑟𝑜̣𝑛 𝑣𝑒̣𝑛 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 đ𝑜́, 𝑘ℎ𝑖 𝑛𝑜̂̃ 𝑙𝑢̛̣𝑐 đ𝑒𝑚 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑜 𝑡𝑟𝑖́ 𝑜́𝑐 𝑣𝑎̀ đ𝑜̂𝑖 𝑡𝑎𝑦 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ đ𝑒̂̉ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 đ𝑎̣𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛 𝑚𝑜̛́𝑖. Đ𝑎̂𝑦 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑐ℎ𝑎̆𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑙𝑎̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑚𝑖𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑣𝑒̂̀ 𝑘ℎ𝑎̉ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑇𝑈̛̣ 𝐾𝐼𝐸̂́𝑁 𝑇𝐴̣𝑂 𝑁𝐻𝐴̂𝑁 𝐶𝐴́𝐶𝐻 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑙𝑜̛́𝑝 ℎ𝑜̣𝑐 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑖.

Một bức tranh "LỚP HỌC CHỦ ĐỘNG" ba mẹ có thể chiêm ngưỡng, hạnh phúc và thật tự hào khi cùng đồng hành trong mỗi chặng đường KIẾN TẠO TƯƠNG LAI của con trẻ!

 

Facebook Youtube Top