Giỏ hàng

CÔ GIÁO: TRẦN THỊ HƯỜNG

 Cô giáo: TRẦN THỊ HƯỜNGVị trí: Giáo ViênCô Trần Thị Hường đã hoàn thành các Chứng chỉ "Trợ tá Quốc tế Montessori" lứa tuổi 3-6 chứng nhận bởi Hiệp hội Montessori Mỹ - American Montessori Society (AMS) và Hội đồng kiểm định chấ...

 

Cô giáo: TRẦN THỊ HƯỜNG

Vị trí: Giáo Viên

Cô Trần Thị Hường đã hoàn thành các Chứng chỉ "Trợ tá Quốc tế Montessori" lứa tuổi 3-6 chứng nhận bởi Hiệp hội Montessori Mỹ - American Montessori Society (AMS) và Hội đồng kiểm định chất lượng Giáo viên Montessori Quốc tế MACTE

Với kinh nghiệm hơn 7 năm trong môi trường mầm non và tại các môi trường áp dụng các phương pháp Giáo dục sớm như Trường Mầm Non Đậu Đỗ theo Phương Pháp Steiner, và cũng là một người mẹ theo Phương pháp giáo dục sớm cô Hường sẽ là người bạn đồng hành tuyệt vời cùng với các con và Ba Mẹ.

 

Facebook Youtube Top