Giỏ hàng

NGÀY HỘI KHAI TRƯỜNG

𝑁𝑔𝑎̀𝑦 𝐾ℎ𝑎𝑖 𝑔𝑖𝑎̉𝑛𝑔 𝑟𝑜̣̂𝑛 𝑟𝑎̀𝑛𝑔𝐺𝑖𝑢̛̃𝑎 𝑡ℎ𝑢 𝑣𝑎̀𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑜́ 𝑚𝑎́𝑡𝐵𝑜́𝑛𝑔 𝐾ℎ𝑢𝑒̂ 𝐶𝑎́𝑐 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑡𝑜̂̀𝑛𝑁𝑜̛𝑖 Đ𝑎̂́𝑡 - 𝑇𝑟𝑜̛̀𝑖 - 𝑁ℎ𝑎̂𝑛 ℎ𝑜̛̣𝑝𝑇𝑟𝑖́ 𝑡𝑢𝑒̣̂ 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑎𝑇ℎ𝑎̂̀𝑦 -...

𝑁𝑔𝑎̀𝑦 𝐾ℎ𝑎𝑖 𝑔𝑖𝑎̉𝑛𝑔 𝑟𝑜̣̂𝑛 𝑟𝑎̀𝑛𝑔

𝐺𝑖𝑢̛̃𝑎 𝑡ℎ𝑢 𝑣𝑎̀𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑜́ 𝑚𝑎́𝑡

𝐵𝑜́𝑛𝑔 𝐾ℎ𝑢𝑒̂ 𝐶𝑎́𝑐 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑡𝑜̂̀𝑛

𝑁𝑜̛𝑖 Đ𝑎̂́𝑡 - 𝑇𝑟𝑜̛̀𝑖 - 𝑁ℎ𝑎̂𝑛 ℎ𝑜̛̣𝑝

𝑇𝑟𝑖́ 𝑡𝑢𝑒̣̂ 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑎

𝑇ℎ𝑎̂̀𝑦 - 𝑇𝑟𝑜̀ 𝑚𝑎̃𝑖 𝑚𝑢𝑜̂𝑛 đ𝑜̛̀𝑖

𝐶𝑜𝑛 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛 𝑙𝑜̛́𝑛

𝑌𝑒̂𝑢 𝑙𝑎̆́𝑚 𝑚𝑎́𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑥𝑢̛𝑎!

🎉 Không ồn ào náo nhiệt, nhưng đủ sâu lắng và in đậm trong tuổi thơ của chúng con… Năm nào cũng vậy, ngày khai giảng truyền thống của ngôi trường La Casa luôn đậm chất Nhân- Nghĩa bao đời của người Việt Nam. Tiếng con trẻ kính thầy yêu bạn. Con nắn nót khai bút mang niềm hoan hỉ, hy vọng một năm học thật vui và nhiều kết quả rực rỡ!

🎉 Nhân ngày Khai trường, chúc các em bé hạnh phúc của La Casa thật nhiều sức khỏe, sự hứng khởi để đón chờ một năm học mới với những trải nghiệm tuyệt vời hơn nữa! Ngôi nhà La Casa đã sẵn sàng cho năm học mới 2023-2024.

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Youtube Top