Giỏ hàng

𝗟𝗮 𝗖𝗮𝘀𝗮 - 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝘃𝗶𝗲̂𝗻 𝗰𝘂̉𝗮 𝗩𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗴𝗶𝗮́𝗼 𝗱𝘂̣𝗰 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗲𝘀𝘀𝗼𝗿𝗶 𝗩𝗶𝗲̣̂𝘁 𝗡𝗮𝗺 (𝗠𝗜𝗩)

Với mục tiêu hướng đến một môi trường MONTESSORI CHUYÊN NGHIỆP, ngay từ những ngày đầu, La Casa đã hợp tác chiến lược với MIV trong các hoạt động chính: Các khoá đào tạo Giáo viên Montessori chất lượng quốc tế được công nhận bởi Hiệp hội Montessor...

Với mục tiêu hướng đến một môi trường MONTESSORI CHUYÊN NGHIỆP, ngay từ những ngày đầu, La Casa đã hợp tác chiến lược với MIV trong các hoạt động chính:

🍀 Các khoá đào tạo Giáo viên Montessori chất lượng quốc tế được công nhận bởi Hiệp hội Montessori Hoa Kỳ - American Montessori Society (AMS) và Hội đồng MACTE (Montessori Accreditation Council of Teacher Education - cơ quan quốc tế cao nhất kiểm định chất lượng đào tạo giáo viên Montessori được thành lập bởi Bộ giáo dục & Đào tạo Hoa Kỳ).

🍀 Tư vấn, hỗ trợ xây dựng và vận hành các Chương trình Montessori hiệu quả nhằm mang lại một môi trường Montessori chất lượng quốc tế đến với trẻ.

🍀 Tổ chức các buổi hội thảo để chia sẻ, đồng hành cùng cha mẹ với hy vọng rằng từ sự chia sẻ của các nhà giáo Montessori sẽ giúp cha mẹ có thêm kiến thức và vững tin vào hành trình nuôi dạy những em bé hạnh phúc.

𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑡𝑖𝑛 𝑟𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑔𝑖𝑎́𝑜 𝑑𝑢̣𝑐 𝑛𝑎̀𝑜 𝑙𝑎̀ 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡, 𝑚𝑎̀ 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑐𝑜́ 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑝ℎ𝑢̀ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 đ𝑒̂̉ 𝑘ℎ𝑜̛𝑖 𝑑𝑎̣̂𝑦 𝑠𝑢̛̣ ℎ𝑜𝑎̀𝑛 ℎ𝑎̉𝑜 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑐𝑎́ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛. 𝑻𝒂̣𝒊 𝑳𝒂 𝑪𝒂𝒔𝒂, 𝑐𝑎́𝑐 𝑒𝑚 𝑏𝑒́ 𝑠𝑒̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛𝑢𝑜̂𝑖 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 ℎ𝑜̂̀𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑒̉𝑜 𝑠𝑎̆̃𝑛 𝑐𝑜́ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ đ𝑒̂̉ 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑙𝑒̂𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑡 𝑘ℎ𝑎𝑜, 𝑠𝑢̛̣ đ𝑎𝑚 𝑚𝑒̂ 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑦𝑒̂𝑢 𝑡𝑢̛̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑔𝑖𝑎̉𝑛 𝑑𝑖̣ 𝑥𝑢𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑛ℎ 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔. 𝐶𝑎́𝑐 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑠𝑎̆́𝑐 𝑏𝑒́𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 𝑞𝑢𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑎, 𝑠𝑢̛̣ 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑒̣̂ 𝑞𝑢𝑎 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑏𝑎̀𝑖 ℎ𝑜̣𝑐 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡.

Facebook Youtube Top