Giỏ hàng

TẾT TRỒNG CÂY - GIEO HẠNH PHÚC

𝑮𝒊𝒆𝒐 𝒚𝒆̂𝒖 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 đ𝒆̂̉ 𝒉𝒂̣𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒖́𝒄 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄 𝒅𝒂̣̂𝒚,𝑫𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒂𝒚 𝒏𝒂̂𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒂́𝒊 𝒏𝒈𝒐̣𝒕 𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒎𝒐̛ 𝒏𝒈𝒐𝒂𝒏! Xuân sang đem đến sức sống cho vạn vật. Mùa xuân bởi thế được gửi gắm thật nhiều điều tốt đẹp v...

𝑮𝒊𝒆𝒐 𝒚𝒆̂𝒖 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 đ𝒆̂̉ 𝒉𝒂̣𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒖́𝒄 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄 𝒅𝒂̣̂𝒚,

𝑫𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒂𝒚 𝒏𝒂̂𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒂́𝒊 𝒏𝒈𝒐̣𝒕 𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒎𝒐̛ 𝒏𝒈𝒐𝒂𝒏!

🌱 Xuân sang đem đến sức sống cho vạn vật. Mùa xuân bởi thế được gửi gắm thật nhiều điều tốt đẹp với hoạt động gieo hạt - "Gieo hạnh phúc". Cùng con Gieo hạt là cùng con gieo những hy vọng xanh tươi, vun trồng cho tương lai bền vững.

🌱 Mong rằng mỗi hạt giống từ tay con gieo trồng sẽ mang trọn vẹn hy vọng vô hạn, đơm hoa kết trái, đem tới một năm mới hạnh phúc, viên mãn với con và gia đình!

 

Facebook Youtube Top