Giỏ hàng

KHOA HỌC CÓ NHÀM CHÁN, KHÔ KHAN HAY KHÓ TIẾP CẬN?

Mở rộng thế giới quan cho trẻ sẽ giúp con tìm thấy những đam mê của chính mình. Một đứa trẻ sẽ không ngừng quan sát và không ngừng đặt ra vô vàn những câu hỏi cho mỗi sự vật, hiện tượng hiện hữu trước mắt. Một chuỗi những bài học Khoa học về Trái ...

🌍 Mở rộng thế giới quan cho trẻ sẽ giúp con tìm thấy những đam mê của chính mình. Một đứa trẻ sẽ không ngừng quan sát và không ngừng đặt ra vô vàn những câu hỏi cho mỗi sự vật, hiện tượng hiện hữu trước mắt.

🌍 Một chuỗi những bài học Khoa học về Trái đất, những yếu tố ĐẤT – NƯỚC, những khám phá về hiện tượng tự nhiên được xây dựng rất chân thực ngay chính trong lớp học của chúng con ở La Casa:

🔎 Khám phá cấu tạo của Trái đất trên những chuyến thám hiểm xuyên qua các tầng lớp hay quan sát bề mặt của Trái đất khi đứng từ ngoài vũ trụ…

🔎 Nước chiếm một phần lớn bề mặt Trái đất và các thể rắn – lỏng – khí của nước mang lại cho chúng con những sự phấn khích và hấp dẫn vô cùng khi bắt gặp những làn hơi nước ngưng tụ trên tán lá hay ô cửa kính lớp học…

🔎 Đặc điểm những loại Đất phù hợp với từng loại cây trồng, hiện tượng xói mòn đất được tái hiện ngay trong lớp học của chúng con qua những mô hình khoa học, từ đó chúng con cũng nhận thức được lợi ích của việc trồng cây chống xói mòn đất để bảo vệ nguồn tài nguyên vô giá…

𝑲𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂̀𝒎 𝒄𝒉𝒂́𝒏 𝒉𝒂𝒚 𝒌𝒉𝒐̂ 𝒌𝒉𝒂𝒏, 𝒎𝒐̂̃𝒊 𝒕𝒓𝒂̉𝒊 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒉𝒐̣𝒄 𝒕𝒂̣̂𝒑, 𝒗𝒖𝒊 𝒄𝒉𝒐̛𝒊 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒂̣𝒏 𝒏𝒉𝒐̉ 𝒕𝒂̣𝒊 𝑳𝒂 𝑪𝒂𝒔𝒂 đ𝒆̂̀𝒖 𝒂̂̉𝒏 𝒄𝒉𝒖̛́𝒂 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒎𝒆̉, 𝒔𝒖̛̣ 𝒌𝒉𝒂́𝒄 𝒃𝒊𝒆̣̂𝒕, 𝒕𝒉𝒖́ 𝒗𝒊̣ 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒂̂́𝒑 𝒅𝒂̂̃𝒏, 𝒌𝒉𝒐̛𝒊 𝒈𝒐̛̣𝒊 𝒕𝒊𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒄𝒉𝒖̉ đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒉𝒐̣𝒄 𝒕𝒂̣̂𝒑 𝒗𝒂̀ 𝒎𝒐̛̉ 𝒓𝒂 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒂́𝒄 𝒄𝒐𝒏 𝒔𝒖̛̣ 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒖 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 𝒗𝒂̀ 𝒈𝒂̆́𝒏 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒗𝒂̣𝒏 𝒗𝒂̣̂𝒕 𝒙𝒖𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂𝒏𝒉.

 

Facebook Youtube Top