Giỏ hàng

DỰ ÁN XANH

️ Với một ước muốn lan tỏa thông điệp và mong các con sẽ tìm thấy niềm vui trong các hoạt động đầy tính cộng đồng, một dự án xuyên suốt chương trình học của các em bé La Casa - DỰ ÁN XANH.️ Dự án thực sự đã có sức lan tỏa trong cộng đồng các con H...

🎯 Với một ước muốn lan tỏa thông điệp và mong các con sẽ tìm thấy niềm vui trong các hoạt động đầy tính cộng đồng, một dự án xuyên suốt chương trình học của các em bé La Casa - DỰ ÁN XANH.

🎯 Dự án thực sự đã có sức lan tỏa trong cộng đồng các con Học sinh, Phụ huynh và đội ngũ Giáo viên của ĐẠI GIA ĐÌNH LA CASA để chúng ta có khoảng thời gian gắn kết, trải nghiệm và đồng hành cùng nhau, để mỗi bạn nhỏ tự ý thức về bảo vệ môi trường thông qua hoạt động thực sự gần gũi với các con:

🌱 𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑛 𝑢̛𝑜̛𝑚 𝑚𝑎̂̀𝑚, 𝑔𝑖𝑒𝑜 ℎ𝑎̣𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑎̆𝑚 𝑐ℎ𝑢́𝑡 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑙𝑎́ 𝑥𝑎𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑢́ 𝑙𝑒̂𝑛, 𝑡𝑢̛̀ đ𝑜́ 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑦́ 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑣𝑒̂̀ 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑋𝑎𝑛ℎ…

🌱 𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑏𝑎 𝑚𝑒̣ 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑚 𝑙𝑎̣̆𝑡, 𝑝ℎ𝑎̂𝑛 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑟𝑎́𝑐 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦, 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑟𝑎́𝑐 𝑡𝑎́𝑖 𝑐ℎ𝑒̂́ 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑏𝑜̣̂ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑑𝑖𝑒̂̃𝑛, 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑦́ 𝑡𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 đ𝑜̣̂𝑐 đ𝑎́𝑜…

🌱 𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑜 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑎́𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑛𝑔ℎ𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 𝑡𝑢́𝑖 𝑣𝑎̉𝑖 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑎̀𝑢 𝑠𝑎̆́𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑟𝑖𝑒̂𝑛𝑔 𝑚𝑖̀𝑛ℎ đ𝑒̂̉ 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑣𝑒̂̀ 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦, 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 𝑡ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑟𝑎́𝑐 𝑡ℎ𝑎̉𝑖 𝑡𝑢́𝑖 𝑛𝑖𝑙𝑜𝑛…

🎯 Sự chuẩn bị thật công phu và tâm huyết của Dự án đã đem đến cho các bạn nhỏ "𝒀́ 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄 - 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 - 𝒕𝒉𝒐́𝒊 𝒒𝒖𝒆𝒏" 𝒕𝒐̂́𝒕 đ𝒆̣𝒑 𝒗𝒊̀ "𝑻𝒓𝒂́𝒊 đ𝒂̂́𝒕 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒍𝒂𝒊 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒄𝒂́𝒄 𝒄𝒐𝒏"…

 

Facebook Youtube Top