Giỏ hàng

ĐÓN BÃO

𝓒𝓸́ 𝓶𝓾̛𝓪, 𝓬𝓸́ 𝓰𝓲𝓸́,... 𝓬𝓸́ 𝓽𝓲𝓮̂́𝓷𝓰 𝓬𝓾̛𝓸̛̀𝓲 𝓿𝓪𝓷𝓰!Đó là cách các em bé La Casa đón cơn bão số 1... Chúng con ở trường rất vui! Ba mẹ tan làm, đi đường thật cẩn thận và an toàn nhé!

𝓒𝓸́ 𝓶𝓾̛𝓪, 𝓬𝓸́ 𝓰𝓲𝓸́,... 𝓬𝓸́ 𝓽𝓲𝓮̂́𝓷𝓰 𝓬𝓾̛𝓸̛̀𝓲 𝓿𝓪𝓷𝓰!

Đó là cách các em bé La Casa đón cơn bão số 1...

🌈 Chúng con ở trường rất vui! Ba mẹ tan làm, đi đường thật cẩn thận và an toàn nhé!❣️

Facebook Youtube Top