Giỏ hàng

𝑪𝑶̂́𝑴 𝑳𝑨̀𝑵𝑮 𝑽𝑶̀𝑵𝑮 - 𝑴𝑼̀𝑨 𝑻𝑯𝑼 𝑪𝑼̉𝑨 𝑯𝑨̀ 𝑵𝑶̣̂𝑰

𝑪𝒐̂́𝒎 - " 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄 𝒒𝒖𝒂̀ 𝒕𝒖̛̀ 𝒍𝒖́𝒂 𝒏𝒐𝒏" từ lâu đã trở thành món ăn đặc trưng, mang trong mình hương vị riêng của mùa thu Hà Nội. Và đến với không gian ẩm thực La Casa, các em bé nơi đây được trải nghiệm trọn vẹn một mùa thu cốm mới....

🌾🍂 𝑪𝒐̂́𝒎 - " 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄 𝒒𝒖𝒂̀ 𝒕𝒖̛̀ 𝒍𝒖́𝒂 𝒏𝒐𝒏" từ lâu đã trở thành món ăn đặc trưng, mang trong mình hương vị riêng của mùa thu Hà Nội. Và đến với không gian ẩm thực La Casa, các em bé nơi đây được trải nghiệm trọn vẹn một mùa thu cốm mới.

🍂 Chúng con thử nhâm nhi từng hạt cốm nhé: Mở từng lạt rơm, lật lớp lá xanh, hít thật lâu một mùi thơm ngọt nhẹ thoang thoảng, lấy tay nhón từng hạt cốm, nhai và cảm nhận trọn vẹn hương vị của Cốm. Ngoài ra còn có cách thưởng cốm mang đậm phong cách của người Hà Nội: rắc hạt cốm lên miếng chuối ăn cùng nhau, uống thêm cốc trà cúc của mùa thu; một miếng Bánh cốm Làng Vòng hay món Xôi cốm được chế biến bởi bếp nhà La Casa mang lại cho các con những hương vị mới có thể là lần đầu con được thưởng thức…

------------------------------

🍂 Các cô xin chia sẻ một câu chuyện thú vị về quy trình làm cốm Làng Vòng trong hành trình khám phá mùa thu mà các cô giáo La Casa đã kể chúng con nghe trong tiết học:

“𝑁𝑔𝑎̀𝑦 ℎ𝑜̂𝑚 𝑛𝑎𝑦 𝑐𝑜̂ 𝑚𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑐𝑜̂ 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑔𝑖𝑎 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 đ𝑖 𝑚𝑢̀𝑎 𝑡ℎ𝑢 đ𝑒̂̉ đ𝑒̂́𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 đ𝑖̣𝑎 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑛𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝐻𝑎̀ 𝑁𝑜̣̂𝑖. 𝐻𝑜̀𝑎 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑚𝑢̀𝑖 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎̂𝑦 𝑡𝑟𝑎́𝑖 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑐𝑜𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝐻𝑎̀ 𝑁𝑜̣̂𝑖 𝑣𝑎̀𝑜 𝑡ℎ𝑢, 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 đ𝑒̂́𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑜̂𝑖 𝑙𝑎̀𝑛𝑔 𝑐𝑜̂̉ 𝑥𝑢̛𝑎 𝑐𝑢̉𝑎 𝐻𝑎̀ 𝑁𝑜̣̂𝑖 đ𝑜́ 𝑙𝑎̀ 𝐿𝑎̀𝑛𝑔 𝑉𝑜̀𝑛𝑔.

𝐿𝑎̀𝑛𝑔 𝑉𝑜̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑙𝑎̀𝑛𝑔 𝑐𝑜̂̉ 𝑡ℎ𝑢𝑜̣̂𝑐 𝐷𝑖̣𝑐ℎ 𝑉𝑜̣𝑛𝑔- 𝑞𝑢𝑎̣̂𝑛 𝐶𝑎̂̀𝑢 𝐺𝑖𝑎̂́𝑦- 𝐻𝑎̀ 𝑁𝑜̣̂𝑖. 𝐷𝑜 𝑛𝑔𝑜̂𝑖 𝑙𝑎̀𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑐𝑜𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̀𝑛 𝑏𝑎𝑜 𝑞𝑢𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑒̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑔𝑜̣𝑖 𝑙𝑎̀ 𝐿𝑎̀𝑛𝑔 𝑉𝑜̀𝑛𝑔.

𝐾ℎ𝑖 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑞𝑢𝑎 𝑐𝑜̂̉𝑛𝑔 𝑙𝑎̀𝑛𝑔 𝑠𝑒̃ 𝑛𝑔ℎ𝑒 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑎̂𝑚 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̀𝑦 𝑔𝑖𝑎̃ 𝑐𝑜̂́𝑖, 𝑡ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑜́ 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑢̀𝑖 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑛𝑔𝑜̣𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 đ𝑎̣̆𝑐 𝑠𝑎̉𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝐿𝑎̀𝑛𝑔 𝑉𝑜̀𝑛𝑔 đ𝑎̂́𝑦 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑜𝑛 𝑎̣. 𝑇ℎ𝑒𝑜 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̀𝑦 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑢̀𝑖 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑡ℎ𝑜𝑎𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑜̂́𝑚, 𝑐𝑜̂ đ𝑒̂́𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑐𝑜̂́𝑚 𝑙𝑎̂𝑢 𝑑𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝐿𝑎̀𝑛𝑔 𝑉𝑜̀𝑛𝑔. 𝐶𝑜̂ 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑠𝑎́𝑡 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑠𝑢̛̣ ℎ𝑎̆𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑦, 𝑡𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 𝑐𝑜̂́𝑚 𝑐𝑢̉𝑎 ℎ𝑜̣ đ𝑎̂́𝑦 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑜𝑛 𝑎̣. 𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 ℎ𝑎̣𝑡 𝑐𝑜̂́𝑚 𝑥𝑎𝑛ℎ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑟𝑎̉𝑖 𝑞𝑢𝑎 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑞𝑢𝑦 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑠𝑢̛̣ 𝑘ℎ𝑒́𝑜 𝑙𝑒́𝑜, 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑠𝑎́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑢́𝑐 𝑟𝑢́𝑡 𝑡𝑢̛̀ 𝑏𝑎𝑜 đ𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑑𝑎̂𝑛 𝑜̛̉ đ𝑎̂𝑦.

𝑩𝒖̛𝒐̛́𝒄 1: 𝑳𝒖̛̣𝒂 𝒄𝒉𝒐̣𝒏 𝒏𝒈𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒍𝒂̀ 𝒃𝒐̂𝒏𝒈 𝒍𝒖́𝒂 𝒏𝒆̂́𝒑

𝑇ℎ𝑜̛̀𝑖 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑚𝑢̀𝑎 𝑡ℎ𝑢 𝑙𝑎̀ 𝑙𝑢́𝑐 𝑚𝑢̀𝑎 𝑣𝑢̣ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑢 ℎ𝑜𝑎̣𝑐ℎ. 𝑇𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑟𝑢𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑙𝑢́𝑎 𝑛𝑒̂́𝑝 𝑏𝑎̆́𝑡 đ𝑎̂̀𝑢 𝑢𝑜̂́𝑛 𝑐𝑎̂𝑢, ℎ𝑎̣𝑡 đ𝑎̃ 𝑛𝑎̣̆𝑛𝑔, 𝑣𝑜̉ 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑐𝑜̀𝑛 𝑐ℎ𝑢́𝑡 𝑚𝑎̀𝑢 𝑥𝑎𝑛ℎ. 𝑁𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑑𝑎̂𝑛 𝑙𝑎̀𝑛𝑔 𝑉𝑜̀𝑛𝑔 𝑐𝑎̆́𝑡 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑏𝑜̂𝑛𝑔 𝑙𝑢́𝑎 𝑛𝑒̂́𝑝 ℎ𝑎̣𝑡 đ𝑒̂̀𝑢, 𝑐𝑎̆𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̀𝑛, 𝑣𝑜̉ 𝑐𝑜̀𝑛 𝑥𝑎𝑛ℎ. 𝑆𝑎𝑢 đ𝑎̂́𝑦 ℎ𝑜̣ đ𝑒𝑚 𝑣𝑒̂̀, 𝑡𝑢𝑜̂́𝑡 𝑙𝑎̂́𝑦 ℎ𝑎̣𝑡, 𝑟𝑢̛̉𝑎 đ𝑎̃𝑖 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑏𝑢̣𝑖, 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑏𝑜̉ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 ℎ𝑎̣𝑡 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 đ𝑎̣𝑡 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑚𝑜̛́𝑖 đ𝑒𝑚 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑐𝑜̂́𝑚. 𝐶𝑎́𝑐ℎ 𝑙𝑢̛̣𝑎 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑛𝑎̀𝑦 𝑙𝑎̀ đ𝑒̂̉ đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 ℎ𝑎̣𝑡 𝑐𝑜̂́𝑚 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑥𝑎𝑛ℎ, 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑚𝑒̂̀𝑚, 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑚𝑜̉𝑛𝑔, 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑑𝑒̉𝑜, 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 đ𝑎̂́𝑦 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑜𝑛 𝑎̣.

𝑩𝒖̛𝒐̛́𝒄 2: 𝑹𝒂𝒏𝒈 𝒉𝒂̣𝒕 𝒕𝒉𝒐́𝒄 𝒏𝒆̂́𝒑 đ𝒂̃ 𝒍𝒂̀𝒎 𝒍𝒂̀𝒎 𝒔𝒂̣𝒄𝒉

𝑁𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 𝑐𝑜̂́𝑚 𝐿𝑎̀𝑛𝑔 𝑉𝑜̀𝑛𝑔 𝑠𝑒̃ 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 𝑐ℎ𝑎̉𝑜 𝑑𝑎̣𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̀𝑛 đ𝑢́𝑐 𝑑𝑎̀𝑦, đ𝑎̣̆𝑡 𝑙𝑒̂𝑛 𝑏𝑒̂́𝑝 𝑙𝑜̀ 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑛𝑜́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̉𝑜. 𝑆𝑎𝑢 đ𝑎̂́𝑦 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑐ℎ𝑜 ℎ𝑎̣𝑡 𝑡ℎ𝑜́𝑐 𝑛𝑒̂́𝑝 𝑣𝑎̀𝑜 𝑐ℎ𝑎̉𝑜 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑣𝑢̛̀𝑎 đ𝑢̉ đ𝑒̂̉ đ𝑎̉𝑜 đ𝑒̂̀𝑢. 𝐾ℎ𝑖 𝑟𝑎𝑛𝑔 đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 𝑙𝑢̛̉𝑎 đ𝑒̂̀𝑢, 𝑣𝑎̀ ℎ𝑎̣𝑡 𝑡ℎ𝑜́𝑐 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑎̉𝑜 đ𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̉𝑜. 𝑅𝑎𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑘ℎ𝑖 ℎ𝑎̣𝑡 𝑡ℎ𝑜́𝑐 đ𝑎̃ 𝑐ℎ𝑖́𝑛 đ𝑒̂̀𝑢, 𝑐𝑜́ 𝑚𝑢̀𝑖 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 đ𝑎̣̂𝑚 ℎ𝑜̛𝑛 𝑙𝑎̀ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐. 𝑇ℎ𝑒𝑜 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒̣̂ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑙𝑎̀𝑚 𝑐𝑜̂́𝑚 𝑜̛̉ đ𝑎̂𝑦 𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑠𝑒̉ 𝑡ℎ𝑖̀ đ𝑒̂̉ ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑚𝑒̉ 𝑐𝑜̂́𝑚 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑙𝑎̀ 1ℎ 30 𝑝ℎ𝑢́𝑡 đ𝑎̂́𝑦 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑜𝑛 𝑎̣. Đ𝑎̂𝑦 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡ℎ𝑢̛̉ 𝑡ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑙𝑜̛́𝑛. 𝑁𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑐𝑜̂́𝑚 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑏𝑒̂̀𝑛 𝑏𝑖̉, 𝑘𝑖𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑎̂̃𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑖̉ 𝑚𝑖̉ 𝑚𝑜̛́𝑖 ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑛𝑎̀𝑦.

𝑩𝒖̛𝒐̛́𝒄 3: 𝑮𝒊𝒂̃ 𝒕𝒉𝒐́𝒄 𝒏𝒆̂́𝒑 𝒓𝒂𝒏𝒈

𝐻𝑎̣𝑡 𝑡ℎ𝑜́𝑐 𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑥𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑒̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑚𝑎𝑛𝑔 đ𝑖 𝑔𝑖𝑎̃. 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑔𝑖𝑎̃ ℎ𝑎̣𝑡 𝑡ℎ𝑜́𝑐 𝑑𝑒̂̉ 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑏𝑜̉ 𝑣𝑜̉ 𝑡ℎ𝑜́𝑐, ℎ𝑎̣𝑡 𝑏𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑔𝑖𝑎̃ 𝑑𝑒̣𝑡 𝑠𝑒̃ 𝑙𝑎̀ ℎ𝑎̣𝑡 𝑐𝑜̂́𝑚 𝑥𝑎𝑛ℎ. 𝑄𝑢𝑦 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑐𝑜̂́𝑚 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎̃ 𝑐𝑜̂́𝑚 𝑠𝑒̃ 𝑐ℎ𝑜 ℎ𝑎̣𝑡 𝑡ℎ𝑜́𝑐 𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑣𝑎̀𝑜 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑜̂́𝑖 đ𝑎́ 𝑡𝑜. 𝑇𝑢̀𝑦 𝑡ℎ𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑣𝑎̀𝑜 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑐𝑜̂́𝑖 𝑚𝑎̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎̃ 𝑐𝑜̂́𝑚 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑡𝑎𝑦 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑐ℎ𝑎̂𝑛. 𝑁𝑒̂́𝑢 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑐𝑜̂́𝑖 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎̃ đ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑢̛̃ 𝑡ℎ𝑎̆𝑛𝑔 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 đ𝑎̣̆𝑡 𝑙𝑒̂𝑛 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑐ℎ𝑎̀𝑦 𝑔𝑖𝑎̃, 𝑙𝑎̀𝑚 𝑐ℎ𝑜 𝑐ℎ𝑎̀𝑦 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑙𝑒̂𝑛 𝑥𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑜̂́𝑖, đ𝑎̣̂𝑝 𝑙𝑒̂𝑛 ℎ𝑎̣𝑡 𝑡ℎ𝑜́𝑐 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑜̂́𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 ℎ𝑎̣𝑡 𝑣𝑜̛̃ 𝑣𝑜̉, 𝑣𝑜̉ 𝑏𝑜𝑛𝑔 𝑟𝑎 𝑣𝑎̀ 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 ℎ𝑎̣𝑡 𝑐𝑜̀𝑛 𝑙𝑎̣𝑖 𝑠𝑒̃ đ𝑎̣̂𝑝 𝑑𝑒̣𝑡.

𝑩𝒖̛𝒐̛́𝒄 4: 𝑺𝒂̉𝒚 𝒗𝒂̀ 𝒔𝒂̀𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒕𝒉𝒐́𝒄 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒈𝒊𝒂̃

𝑆𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝑔𝑖𝑎̃ 𝑥𝑜𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑐𝑜̂́𝑚 𝑏𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑜̂̉ 𝑟𝑎 𝑚𝑒̣𝑡 đ𝑒̂̉ 𝑥𝑎̉𝑦. 𝑁𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑛𝑎̀𝑦 𝑠𝑒̃ 𝑘ℎ𝑒́𝑜 𝑙𝑒́𝑜 𝑘𝑒́𝑜 𝑠𝑎̉𝑦, 𝑘𝑒́𝑜 𝑠𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑣𝑜̉ 𝑡ℎ𝑜́𝑐 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑏𝑜̉, 𝑡ℎ𝑢 𝑔𝑜𝑚 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 ℎ𝑎̣𝑡 𝑐𝑜̂́𝑚 𝑙𝑎̣𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 ℎ𝑎̣𝑡 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑐𝑜̀𝑛 𝑠𝑜́𝑡 𝑣𝑜̉ 𝑠𝑒̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑜 𝑙𝑎̣𝑖 𝑣𝑎̀𝑜 𝑐𝑜̂́𝑖 đ𝑒̂̉ 𝑔𝑖𝑎̃ 𝑙𝑎̣𝑖. 𝑀𝑜̣̂𝑡 𝑚𝑒̉ 𝑐𝑜̂́𝑚 𝑠𝑒̃ 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑡𝑟𝑎̉𝑖 𝑞𝑢𝑎 𝑡𝑢̛̀ 3- 5 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑡 𝑔𝑖𝑎̃ 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑠𝑎̣𝑐ℎ ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛. 𝑁𝑔𝑎̀𝑦 𝑛𝑎𝑦, ℎ𝑎̂̀𝑢 ℎ𝑒̂́𝑡 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑜̛ 𝑠𝑜̛̉ 𝑠𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑐𝑜̂́𝑚 𝑔𝑖𝑎 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 đ𝑒̂̀𝑢 𝑐𝑜́ 𝑚𝑎́𝑦 𝑥𝑎𝑦, 𝑛𝑒̂𝑛 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 𝑐𝑜̂́𝑚 đ𝑜̛̃ 𝑣𝑎̂́𝑡 𝑣𝑎̉ ℎ𝑜̛𝑛

𝑩𝒖̛𝒐̛́𝒄 5 - Đ𝒐́𝒏𝒈 𝒈𝒐́𝒊 𝒄𝒐̂́𝒎

𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 ℎ𝑎̣𝑡 𝑐𝑜̂́𝑚 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑙𝑜̣𝑐 𝑞𝑢𝑎 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑠𝑎̀𝑛𝑔 𝑥𝑎̉𝑦 đ𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑎̆𝑚 𝑡𝑎̆́𝑝, 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑜̀𝑛 𝑑𝑒̣𝑡, 𝑚𝑜̉𝑛𝑔, 𝑡ℎ𝑜̛𝑚, 𝑚𝑎̀𝑢 𝑥𝑎𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̣𝑡. 𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑘ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 ℎ𝑎̣𝑡 𝑐𝑜̂́𝑚 𝑛𝑎̀𝑦 đ𝑒̂́𝑛 𝑡𝑎𝑦 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 𝑐𝑜̂́𝑚 𝑜̛̉ 𝐿𝑎̀𝑛𝑔 𝑉𝑜̀𝑛𝑔 𝑠𝑒̃ 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 𝑙𝑎́ 𝑜̛̉ 𝑙𝑎̀𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑒̂ đ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑜́𝑛𝑔 𝑔𝑜́𝑖 𝑐𝑜̂́𝑚. 𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 𝑙𝑎́ 𝑠𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑔 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑚𝑎́𝑡 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 đ𝑜́𝑛𝑔 𝑔𝑜́𝑖 𝑐𝑜̂́𝑚. 𝐿𝑎́ 𝑠𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑜̀𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑚𝑜̛̉ 𝑟𝑜̣̂𝑛𝑔, ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 𝑐𝑜̂́𝑚 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑑𝑢𝑛𝑔 𝑙𝑎́ 𝑑𝑎́𝑦 đ𝑒̂̉ 𝑔𝑖𝑢̛̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑜̣̂ 𝑎̂̉𝑚 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑜̂́𝑚. 𝐶𝑜̂́𝑚 𝑠𝑒̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑎̣̆𝑡 𝑣𝑎̀𝑜 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑔𝑖𝑢̛̃𝑎 𝑙𝑎́, 𝑔𝑜́𝑖 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 ℎ𝑎𝑖 𝑙𝑜̛́𝑝 𝑙𝑎́ 𝑣𝑎̀ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑜̣̂𝑡 𝑙𝑎̣𝑖 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑠𝑜̛̣𝑖 𝑟𝑜̛𝑚.

𝑀𝑜̣̂𝑡 𝑞𝑢𝑦 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑐𝑜̂́𝑚 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡𝑜́𝑚 𝑡𝑎̆́𝑡 𝑞𝑢𝑎 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑣𝑎̀𝑖 𝑐𝑎̂𝑢 𝑡ℎ𝑜̛ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑏𝑎̀𝑖 𝑡ℎ𝑜̛ “ 𝐻𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑐𝑜̂́𝑚 𝑚𝑢̀𝑎 𝑡ℎ𝑢” 𝑐𝑢̉𝑎 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 Đ𝑖̀𝑛ℎ 𝐻𝑢𝑎̂𝑛:

𝐿𝑢́𝑎 𝑛𝑒̂́𝑝 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑒̂ 𝑠𝑎̆́𝑝 𝑐ℎ𝑖́𝑛 𝑢̛̉𝑛𝑔 𝑚𝑎̀𝑢

𝑇𝑜̂𝑖 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑏𝑎̣𝑛 𝑏𝑒̀ 𝑟𝑢̉ 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑟𝑎 𝑡𝑢𝑜̂́𝑡 𝑙𝑢́𝑎

𝐵𝑎̆́𝑐 𝑛𝑜̂̀𝑖 𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑟𝑜̂̀𝑖 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑛ℎ𝑜́𝑚 𝑙𝑢̛̉𝑎

𝑀𝑢̀𝑖 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑙𝑢̛̀𝑛𝑔 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑐𝑜̂́𝑚 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑞𝑢𝑒̂…

 

Facebook Youtube Top