Giỏ hàng

𝐌𝐔̀𝐀 𝐓𝐇𝐔 𝐓𝐑𝐎𝐍𝐆 𝐕𝐄𝐎

"𝐻𝑜̂𝑚 𝑛𝑎𝑦 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢 𝑡𝑜̂𝑖 đ𝑖 𝑑𝑢̛̣ 𝐻𝑜̣̂𝑖, 𝑑𝑢̛̣ 𝑙𝑎̀ 𝑑𝑢̛̣ ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖...𝑁𝑎̀𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑏𝑜́𝑛𝑔 𝑑𝑎́𝑛𝑔 𝑒𝑚 𝑡ℎ𝑜̛ đ𝑢̛𝑎 𝑡𝑜̂𝑖 𝑣𝑎̀𝑜 𝐻𝑜̣̂𝑖𝑁𝑎̀𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑎́𝑛ℎ 𝑚𝑎̆́𝑡 𝑡𝑟�...

"𝐻𝑜̂𝑚 𝑛𝑎𝑦 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢 𝑡𝑜̂𝑖 đ𝑖 𝑑𝑢̛̣ 𝐻𝑜̣̂𝑖, 𝑑𝑢̛̣ 𝑙𝑎̀ 𝑑𝑢̛̣ ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖...

𝑁𝑎̀𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑏𝑜́𝑛𝑔 𝑑𝑎́𝑛𝑔 𝑒𝑚 𝑡ℎ𝑜̛ đ𝑢̛𝑎 𝑡𝑜̂𝑖 𝑣𝑎̀𝑜 𝐻𝑜̣̂𝑖

𝑁𝑎̀𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑎́𝑛ℎ 𝑚𝑎̆́𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑣𝑒𝑜 𝑟𝑢 𝑡𝑜̂𝑖 𝑑𝑖̣𝑢 𝑑𝑎̀𝑛𝑔

𝐿𝑜̀𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 ℎ𝑎̂𝑛 ℎ𝑜𝑎𝑛 ℎ𝑎̂𝑛 ℎ𝑜𝑎𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛𝑖𝑒̂̀𝑚 𝑣𝑢𝑖 𝑡𝑜

𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 ℎ𝑜̂𝑚 𝑛𝑎𝑦 𝑛𝑔ℎ𝑒 𝑟𝑜̣̂𝑛 𝑟𝑎̀𝑛𝑔, 𝑡ℎ𝑢̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̂̀𝑖 𝑡𝑟𝑜̂́𝑛𝑔 𝑣𝑎𝑛𝑔..."

🎑 Mùa trăng năm nay các em bé La Casa đã được tận hưởng một đêm trăng mùa thu trong veo của những trái tim gắn kết, yêu thương. Một đêm trăng của niềm vui ánh lên lấp lánh bởi mỗi nụ cười, ánh mắt; một đêm trăng của tiếng trống thùng thình, nối đuôi nhau rộn ràng múa lân; một đêm trăng tận hưởng mọi cung bậc cảm xúc, ấm áp bên gia đình tại ngôi nhà La Casa!

💖 La Casa thật biết ơn những đồng hành của gia đình, các bậc phụ huynh để đem đến cho các con thân yêu một cái Tết Trung Thu trọn vẹn của tuổi thơ tròn đầy!

 

 

 

Facebook Youtube Top