Giỏ hàng

ℍ𝕆̣ℂ 𝕃𝕀̣ℂℍ 𝕊𝕌̛̉ ℚ𝕌𝔸 𝔻𝕆̀ℕ𝔾 𝕋ℍ𝕆̛̀𝕀 𝔾𝕀𝔸ℕ

Trong lớp học Montessori, trẻ học lịch sử theo cách tư duy về thời gian!!! Tuy nhiên "thời gian" lại là một khái niệm trừu tượng và cách biểu thị của nó khá phức tạp đối với trẻ trong độ tuổi 3-6. Vậy làm thế nào để trẻ nhận biết được về thời gian...

⏰ Trong lớp học Montessori, trẻ học lịch sử theo cách tư duy về thời gian!!! Tuy nhiên "thời gian" lại là một khái niệm trừu tượng và cách biểu thị của nó khá phức tạp đối với trẻ trong độ tuổi 3-6. Vậy làm thế nào để trẻ nhận biết được về thời gian, làm thế nào để trẻ có thể hiểu và biểu đạt được một cách chính xác?

⏰ Chúng ta biết rằng trước 6 tuổi, trẻ gắn tất cả các sự kiện với cuộc sống hàng ngày, những gì trẻ quan sát được, những gì trẻ trải qua trong khoảnh khắc hiện tại. Dựa trên đặc điểm phát triển này của trẻ, "thời gian" đã được cụ thể hóa trên những giáo cụ trực quan, những hoạt động biểu thị về thời gian gắn liền với cuộc sống hàng ngày của trẻ. Hơn thế nữa, với giờ học chủ đề của tuần trên circle time, "lịch sử và thời gian" đã hấp dẫn các bạn nhỏ hơn rất nhiều khi các con có cả một chủ đề để tìm hiểu.

⏰ Khi nghiên cứu về một sự vật, sự việc chúng ta thấy trẻ luôn có những câu hỏi "đ𝑎̂𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑔𝑖̀?", "𝑛𝑜́ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑛𝑎̀𝑜 𝑛ℎ𝑖̉?", "𝑡𝑎̣𝑖 𝑠𝑎𝑜 𝑙𝑎̣𝑖 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑣𝑎̣̂𝑦", "𝑡𝑢̛̀ đ𝑎̂𝑢 𝑣𝑎̀ 𝑏𝑎𝑜 𝑔𝑖𝑜̛̀?". Một cách thức giúp trẻ có thể tự trả lời những câu hỏi trên về sự vật chủ đề là "Dòng thời gian (Timeline)". Thực hiện một dòng thời gian giúp trẻ được nghiên cứu, tìm hiểu sự vật giống như một SỬ HỌC GIA 🔎📚.

🍀Để xây dựng một timeline, các cô giáo ở La Casa luôn có những chuẩn bị thật kỹ càng:

📌 Nghiên cứu thật kỹ những tư liệu thông tin về sự vật, chọn lọc những mốc quan trọng cho sự hình thành và phát triển của sự vật.

📌 Chuẩn bị đồ vật (mô hình thể hiện sự vật gắn với mốc hình thành của sự vật)

📌 Một dải lụa màu đỏ có chia các vạch đều nhau tượng trưng cho dòng thời gian. Trên dòng thời gian có những mốc xác định cho quá trình hình thành phát triển của sự vật.

📌 Một bộ thẻ các mốc thời gian, bộ hình ảnh, thẻ tên, thẻ thông tin mô tả về sự vật tại mỗi mốc thời gian.

🍀Với một bài học sử dụng timeline, cô sẽ trải "dải dòng thời gian" để trẻ quan sát, xác định cột mốc đầu tiên trên timeline và dùng đồ vật, bộ thẻ ảnh, thẻ thông tin để miêu tả đặc trưng của sự vật. Tại mỗi mốc thời gian kế tiếp, chúng ta hãy miêu tả sự vật như một hành trình phát triển với những thay đổi đặc trưng của sự vật để trẻ có được những ấn tượng và tâm trí ghi nhớ.

🍀Tiếp nối bài học về timeline, những bộ thẻ thông tin sẽ được sử dụng trong các bài học Montessori cá nhân hàng ngày để trẻ có thể tiếp tục tìm hiểu và khám phá về hành trình phát triển của sự vật qua câu chuyện các cô đã kể.

“ℕ𝕖̂́𝕦 𝕪́ 𝕟𝕚𝕖̣̂𝕞 𝕧𝕖̂̀ 𝕧𝕦̃ 𝕥𝕣𝕦̣ đ𝕦̛𝕠̛̣𝕔 𝕥𝕙𝕖̂̉ 𝕙𝕚𝕖̣̂𝕟 𝕔𝕙𝕠 𝕥𝕣𝕖̉ 𝕟𝕙𝕠̉ đ𝕦́𝕟𝕘 𝕔𝕒́𝕔𝕙, 𝕟𝕠́ 𝕤𝕖̃ 𝕝𝕒̀𝕞 đ𝕦̛𝕠̛̣𝕔 𝕟𝕙𝕚𝕖̂̀𝕦 𝕙𝕠̛𝕟 𝕝𝕒̀ 𝕔𝕙𝕚̉ 𝕜𝕙𝕠̛𝕚 𝕘𝕠̛̣𝕚 𝕤𝕦̛̣ 𝕢𝕦𝕒𝕟 𝕥𝕒̂𝕞 𝕔𝕦̉𝕒 𝕥𝕣𝕖̉ 𝕧𝕚̀ 𝕟𝕠́ 𝕤𝕖̃ 𝕥𝕒̣𝕠 𝕔𝕙𝕠 𝕥𝕣𝕖̉ 𝕤𝕦̛̣ 𝕜𝕚𝕟𝕙 𝕟𝕘𝕒̣𝕔 𝕧𝕒̀ 𝕥𝕙𝕒́𝕟 𝕡𝕙𝕦̣𝕔, 𝕞𝕠̣̂𝕥 𝕔𝕒̉𝕞 𝕘𝕚𝕒́𝕔 𝕔𝕒𝕠 𝕢𝕦𝕪́ 𝕧𝕒̀ 𝕥𝕙𝕠̉𝕒 𝕞𝕒̃𝕟 𝕙𝕠̛𝕟 𝕝𝕒̀ 𝕙𝕦̛́𝕟𝕘 𝕥𝕙𝕦́...”

 

Facebook Youtube Top