Giỏ hàng

𝗡𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗵𝗶𝗲̣̂𝗻 𝘁𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴 𝘁𝘂̛̣ 𝗻𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝗸𝘆̀ 𝘁𝗵𝘂́, 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 đ𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗸𝘆̀ 𝗱𝗶𝗲̣̂𝘂 𝗰𝘂̉𝗮 𝗰𝗼̛ 𝘁𝗵𝗲̂̉… 𝗹𝘂𝗼̂𝗻 𝗸𝗶́𝗰𝗵 𝘁𝗵𝗶́𝗰𝗵 𝘀𝘂̛̣ 𝘁𝗼̀ 𝗺𝗼̀ 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝘁𝗮̂𝗺 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰 𝘁𝗿𝗲̉.

Bắt đầu cho hành trình đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi "Đây là gì?” hay “Tại sao thế nhỉ?”, một chuỗi những bài học khoa học về CƠ THỂ NGƯỜI như một lời giải đáp thật thỏa mãn thông qua các trải nghiệm sinh động của các em bé La Casa: Một mô ...

❓ Bắt đầu cho hành trình đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi "Đây là gì?” hay “Tại sao thế nhỉ?”, một chuỗi những bài học khoa học về CƠ THỂ NGƯỜI như một lời giải đáp thật thỏa mãn thông qua các trải nghiệm sinh động của các em bé La Casa:

🔎 Một mô hình cơ thể Người trực quan, một cuốn sách "siêu to khổng lồ" như đưa các con đi vào một cuộc phiêu lưu, khám phá cơ thể từ những bộ phận nhỏ nhất bên trong mình.

🔎 Một tấm phim chiếu X-Quang giúp con nhìn thấu bộ khung Xương bên trong cơ thể nhỏ bé, khơi gợi những điều thú vị về hệ vận động mà các con chưa một lần được chạm tới…

🔎 Một thí nghiệm đơn giản “co bóp của cơ tim” bật mí câu trả lời chân thực về quá trình cơ tim co bóp thật mạnh để bơm máu đi khắp cơ thể…

📌 𝑇𝑟𝑎̉𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑚𝑒̉ 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑑𝑎̂́𝑢 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑛, 𝑡𝑟𝑎𝑜 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑛𝑜̂́𝑖 𝑐𝑜̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑣𝑎̣𝑛 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑥𝑢𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑛ℎ.

 

Facebook Youtube Top