Giỏ hàng

𝘛𝘦̂́𝘵 đ𝘦̂́𝘯 𝘳𝘰̂̀𝘪 𝘯𝘩𝘢

𝘛𝘦̂́𝘵 đ𝘦̂́𝘯 𝘳𝘰̂̀𝘪 𝘯𝘩𝘢𝘊𝘰́ 𝘮𝘢̂𝘮 𝘯𝘨𝘶̃ 𝘲𝘶𝘢̉𝘉𝘦̂𝘯 𝘣𝘢́𝘯𝘩 𝘤𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘹𝘢𝘯𝘩𝘘𝘶𝘢̉ 𝘤𝘩𝘶𝘰̂́𝘪, 𝘲𝘶𝘢̉ 𝘯𝘢𝘘𝘶𝘢̉ 𝘹𝘰𝘢̀𝘪, 𝘲𝘶𝘢̉ 𝘮𝘢̣̂𝘯𝘛𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘭𝘰𝘯𝘨, 𝘣𝘶̛𝘰̛̉𝘪 đ𝘢̣̂𝘮𝘕𝘢̀𝘰 𝘲𝘶𝘺́𝘵 𝘯𝘢̀𝘰 𝘭𝘦̂𝘉𝘦́ 𝘤...

𝘛𝘦̂́𝘵 đ𝘦̂́𝘯 𝘳𝘰̂̀𝘪 𝘯𝘩𝘢

𝘊𝘰́ 𝘮𝘢̂𝘮 𝘯𝘨𝘶̃ 𝘲𝘶𝘢̉

𝘉𝘦̂𝘯 𝘣𝘢́𝘯𝘩 𝘤𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘹𝘢𝘯𝘩

𝘘𝘶𝘢̉ 𝘤𝘩𝘶𝘰̂́𝘪, 𝘲𝘶𝘢̉ 𝘯𝘢

𝘘𝘶𝘢̉ 𝘹𝘰𝘢̀𝘪, 𝘲𝘶𝘢̉ 𝘮𝘢̣̂𝘯

𝘛𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘭𝘰𝘯𝘨, 𝘣𝘶̛𝘰̛̉𝘪 đ𝘢̣̂𝘮

𝘕𝘢̀𝘰 𝘲𝘶𝘺́𝘵 𝘯𝘢̀𝘰 𝘭𝘦̂

𝘉𝘦́ 𝘤𝘩𝘰̣𝘯 𝘯𝘢̆𝘮 𝘲𝘶𝘢̉

𝘟𝘦̂́𝘱 𝘵𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘮𝘢̂𝘮 🎍🍀

🌸🌸 Mỗi dịp Tết đến xuân về, trên bàn thờ mỗi gia đình Việt đều xuất hiện mâm ngũ quả thật là đẹp để bày lên ban thờ thắp hương cho ông bà tổ tiên. Đối với các bạn nhỏ của chúng ta có lẽ hình ảnh mâm ngũ quả sẽ là những hình ảnh đặc trưng và được ghi nhớ nhiều nhất trong ngày Tết.

🍎🍉🍇 Một mâm ngũ quả nhiều màu sắc rực rỡ và thật đẹp đã được các cô đem đến và giới thiệu cho các bạn về nguồn gốc ý nghĩa và cách sắp xếp mâm ngũ quả sao cho thật đẹp đó ba mẹ ạ.

❤ Ba mẹ cùng xem các bạn nhỏ của chúng ta được tìm hiểu và cảm nhận về mâm ngũ quả ngày Tết như thế nào nhé ❤

 

Facebook Youtube Top