Giỏ hàng

CÙNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ,Tùy theo sức của mình...Với khả năng và sức lực của mình, chúng con cũng được góp một phần nhỏ bé để cùng bảo vệ môi trường đấy ba mẹ a:Chúng con được chăm sóc môi trường xung quanh, thực hành trồng và chăm sóc cây quanh lớp ...

🌈Tuổi nhỏ làm việc nhỏ,

🌈Tùy theo sức của mình...

Với khả năng và sức lực của mình, chúng con cũng được góp một phần nhỏ bé để cùng bảo vệ môi trường đấy ba mẹ a:

🍀Chúng con được chăm sóc môi trường xung quanh, thực hành trồng và chăm sóc cây quanh lớp học...

🍀Chúng con được thực hành những kiến thức bảo vệ môi trường, phân loại rác thải để tạo thói quen và hành vi đúng đối với môi trường...

🍀Chúng con sử dụng tiết kiệm nước, tắt các thiết bị điện không cần thiết để bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên...

🍀Chúng con thu gom các nguyên vật liệu tái chế để sáng tạo đồ dùng, đồ chơi vô cùng đáng yêu...

Còn rất nhiều những hoạt động nữa ba mẹ hãy cùng con thực hiện để chung tay bảo vệ môi trường nhé a!

 

Facebook Youtube Top