Giỏ hàng

CHO TÔI ĐI LÀM MƯA VỚI

Nắng mưa là chuyện của trời,Tắm mưa, nghịch nước là chuyện của cô với trò...Được mặc những bộ áo mưa cô mình "may", đứng dưới mưa để nghe tiếng mưa rơi lộp độp, để nhìn ngắm, sờ chạm, cảm nhận những giọt mưa, lớp Sơ sinh chúng con được học về các ...

🌦Nắng mưa là chuyện của trời,

Tắm mưa, nghịch nước là chuyện của cô với trò...

🌎Được mặc những bộ áo mưa cô mình "may", đứng dưới mưa để nghe tiếng mưa rơi lộp độp, để nhìn ngắm, sờ chạm, cảm nhận những giọt mưa💧, lớp Sơ sinh chúng con được học về các hiện tượng mưa-nắng bằng tất cả các giác quan của mình!

 

Facebook Youtube Top